Προδημοσίευση οδηγού Εξοικονομώ 2021 - Ενημερωθείτε!

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε την Προδημοσίευση του οδηγού Εξοικονομώ Αυτονομώ για το 2021. Έχει γίνει δημοσίευση του οδηγού του εξοικονομώ 2021, έχει ολοκληρωθεί  και η δημόσια διαβούλευση και περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και το τελικό ΦΕΚ για το νέο Εξοικονομώ 2021.

Προδημοσίευση οδηγού Εξοικονομώ 2021

Video

Greenbuilding

Προδημοσίευση οδηγού Εξοικονομώ 2021 : Κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια πράγματα παραμένουν τα ίδια. Αυτό που παραμένει  το ίδιο είναι ότι το πρόγραμμα αυτό καλύπτει όπως πάντα εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό θα επιδοτήσει όπως πάντα εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Αλλάζουν κάπως τα ποσοστά, οι επιδοτήσεις, οι κατηγορίες των ωφελουμένων. Θα τα δούμε όλα αυτά στην δημοσίευση του οδηγού μέσα σε αυτό το άρθρο.

 


Διαβάστε όλο το άρθρο μας και δείτε το video για την Προδημοσίευση οδηγού Εξοικονομώ 2021.  Αφήστε τα σχόλια και τις ερωτήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας.


Κριτήρια υπαγωγής - Ωφελούμενοι στο Εξοικονομώ 2021

Τα βασικά Κριτήρια παραμένουν τα ίδια για την επιλογή και την ένταξη στο πρόγραμμα.

 • Το κτίριο θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα
 • Θα πρέπει να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο
 • Η ενεργειακή κλάση όπως αυτή πιστοποιείται από το ενεργειακό πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι κατηγορίας Γ και κάτω
 • Και οι εργασίες που θα γίνουν θα πρέπει να ανεβάσουν το πρόγραμμα τρεις ενεργειακές κλάσεις
 • Οι κατοικίες που μπορούν να μπουν όπως και στα προηγούμενα είναι μονοκατοικίες τα διαμερίσματα και οι πολυκατοικίες με το extra bonus που φαίνεται ότι θα δοθεί στις πολυκατοικίες. Το  bonus θα δοθεί αν οι πολυκατοικίες ενταχθούν στο σύνολό τους και για όλους τους ιδιοκτήτες. Έτσι κάθε ιδιοκτήτης θα έχει ένα extra 10% στο ποσοστό επιδότησης που ΄του αναλογεί.
 • Οι ωφελούμενοι παραμένουν να είναι φυσικά πρόσωπα. Δεν ήταν και πριν εταιρείες και ούτε και σε αυτό θα μπουν εταιρείες. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 θα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα επικαρπίας ψιλής ή πλήρους κυριότητας.

Τι αλλάζει στο νέο Εξοικονομώ 2021

 • Το νέο πρόγραμμα για το 2021 όπως αυτό έχει ορισθεί από το ΥΠΕΝ θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα διάστημα 12 μηνών. Αλλιώς θα πρέπει να τεκμηριωθεί σοβαρά ο λόγος για να δοθεί παράταση.
 • Μέσα σε έξι μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί των εργασιών του Προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αυτό τότε αυτόματα η αίτηση - το έργο θα βγαίνει εκτός προγράμματος. Αυτό είναι καλό γιατί στα παλαιότερα Εξοικονομώ οι αιτήσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πότε δεσμεύσαν τα κεφάλια και ποτέ δεν δόθηκαν σε επιλαχόντες η δυνατότητα συμμετοχής.
 • Ο χρονικός περιορισμός που υπήρχε στα προηγούμενα προγράμματα και ήταν ένας αγώνας δρόμου για το ποιος θα συμπληρώσει πιο γρήγορα την αίτηση λόγω εξαντλήσεως των κεφαλαίων φαίνεται να σταματά. Επίσης οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν για έναν ολόκληρο μήνα και θα αξιολογηθούν με ένα ειδικό σύστημα μοριοδότησης.

 • Οι αιτήσεις οι οποίες δεν λάβουν οριστική υπαγωγή μετά από τη διαδικασία που θα οριστεί από το Υπουργείο κρατούν τη σειρά προτεραιότητας και μπορούν να υλοποιηθούν σε περίπτωση που οι αιτήσεις που βρίσκονται πάνω από αυτές ακυρωθούν ή δεν πραγματοποιηθούν για οποιοδήποτε λόγο.

Κατηγορίες & Διαδικασία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Φαίνονται ότι οι κατηγορίες πλέον γίνονται πέντε. Τα ποσοστά επιδότησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Είναι ξεκάθαρο ότι αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μένει σε αυτό το ακίνητο, το οποίο θα βάλει στο Εξοικονομώ πριμοδοτείται. Σε περίπτωση που το ακίνητο ειναι κύρια κατοικία ενοικιαστή ή κύρια κατοικία με δωρεάν παραχώρηση φαίνεται ότι θα υπάρξει μία σοβαρή απομείωση. Προφανώς το σκεπτικό είναι ότι το κράτος επιδοτεί τα σπίτια που κατοικούνται. Επιδοτούνται τα σπίτια των ιδιοκτητών, οι κύριες κατοικίες που τις έχουν ανάγκη και θα πρέπει να καλυτερέψουν και γίνουν όσο πιο ενεργειακά αποδοτικές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Σαν ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/2/2020. Δηλαδή αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έχει βγει το ενεργειακό πιστοποιητικό και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει μετά από αυτήν την ημερομηνία τότε, αυτοί δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν και να μπουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ για το 2021.

Προϋπολογισμός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

 • Ο Προϋπολογισμός όπως ορίζεται από την προδημοσίευση αυτή του οδηγού δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο των 0,9 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας προκύπτει ύστερα από την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού και από τη μελέτη που θα κάνει ο ενεργειακός επιθεωρητής.
 • Επίσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ο προϋπολογισμός του έργου το γινόμενο των 180 ευρώ επί τα τετραγωνικά του συγκεκριμένου διαμερίσματος.
 • Για όλες τις μονοκατοικίες και τα διαμερίσματα το ανώτατο όριο προϋπολογισμού  είναι τα 28.000 ευρώ

Από το πρόγραμμα επιχορηγείται 80% των επιπρόσθετων δαπανών οι οποίες ορίζονται σαν τις μελέτες οι οποίες αφορούν το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό το δεύτερο στο ενεργειακό πιστοποιητικό, τις αμοιβές συμβούλου έργου, τις άδειες οι οποίες θα χρειαστούν καθώς και τις αμοιβές για την ταυτότητα του κτιρίου. Ο ανώτατος προϋπολογισμός για διαμερίσματα μονοκατοικίες είναι τα 2.000 ευρώ ενώ για πολυκατοικίες είναι 5.000 ευρώ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι δαπάνες θα εξοφλούνται από τον ωφελούμενο. Το 50% θα δίνεται σαν προκαταβολή ενώ το υπόλοιπο θα δίνεται μετά την ολοκλήρωση και το κλείσιμο όλου του έργου με τον έλεγχο των παραστατικών και την τελική έγκριση και αποταμίευση.

Προδημοσίευση οδηγού Εξοικονομώ 2021 & Μοριοδότηση

Για πρώτη φορά θα γίνει η αίτηση με μοριοδότηση. Η μοριοδότηση θα έχει κριτήρια βαρύτητας. Τα κριτήρια αυτά έχουν οριστεί από την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος και έχουν να κάνουν με

 • το ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο θα έχει ένα συντελεστή βαρύτητας 50%
 • το δεύτερο είναι οι βαθμοημέρες θέρμανσης
 • ενεργειακή κλάση του πιστοποιητικού
 • η παλαιότητα της κατασκευής
 • το εισόδημα του μέλους της οικογένειας του ατόμου
 • αν οι δικαιούχοι είναι ΑΜΕΑ
 • αν οι δικαιούχοι είναι πολύτεκνοι
 • αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια

Κριτήρια βαρύτητα προτεραιοποίηση των αιτήσεων

Βλέπουμε ότι αυτά τα τρία τελευταία βαθμολογούνται με ποσοστό 7%. Έτσι θα γίνεται ο υπολογισμός με αυτά τα κριτήρια και θα δοθεί η σχετική προτεραιότητα ανάλογα με την πριμοδότηση του ακινήτου αλλά και του ιδιοκτήτη.

Με βάση 6 Κριτήρια για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων, προκύπτει ότι θα πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή των δικαιούχων των εργασιών και και γενικά μία συνολική και ορθολογική αξιοποίηση του σύνολου των πόρων του προγράμματος. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα σε σπίτια τα οποία είναι παλιά και ενεργοβόρα, σε οικογένειες οι οποίες είναι οικονομικά ασθενείς, σε πολύτεκνους, σε μονογονεϊκή οικογένεια και ΑΜΕΑ αλλά πιο πολύ στα σπίτια που θα τεκμηριώνουν τη σωστή τεχνική οικονομικά τεχνοοικονομικά μέθοδο και επιλογή για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πρόβλημα ειναι ότι το πρόγραμμα αυτό φαίνεται ότι θα έχει ιδιαιτερότητες από την πρώτη δημοσίευση του οδηγού.  Φαίνεται ότι θα θέλει ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για να μπορέσει να αξιολογηθεί και να τεκμηριωθεί σωστά μιας και εκτός από όλα τα προηγούμενα στοιχεία προκύπτουν και τα σύνθετα αυτά κριτήρια της βαρύτητας για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων.

Για ένταξη στο Εξοικονομώ 2021 αφήστε τώρα τα στοιχεία σας!!!!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ενημερώσου για τις υπηρεσίες μας

Βεβαίωση μηχανικού Νόμου 4495/2017

•Με το Νόμο 4495/2017 είναι υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται.
•Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού πιστοποιείται ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ” υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγκατάσταση θέρμανσης

•Στην Greenbuilding έχουμε μεγάλη εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης.
•Η Greenbuilding θα εγκαταστήσει το σωστό σύστημα για το σπίτι, την οικογένειά σας και τον τρόπο ζωής σας. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης στην Αττική.
•Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς για να σας βοηθήσουμε να επιλέξτε σωστά την εγκατάσταση θέρμανσης του σπιτιού σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερμομόνωση με την Greenbuilding

•Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του γραφείου μας αναλαμβάνουν την λεπτομερή μελέτη για την θερμομόνωση του ακινήτου σας.
•Γίνεται πλήρης καταγραφή και αποτύπωση του χώρου, εκπονείται η σχετική μελέτη και προτείνεται η βέλτιστη λύση.
•Εξειδικευμένοι τεχνίτες υλοποιούν την μελέτη που έχουν εκπονήσει οι μηχανικοί μας.
•Όλες οι εργασίες που γίνονται επιβλέπονται από τους εργοδηγούς της Greenbuilding.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.