Άρθρα για - Ενημέρωση για Ηλεκτρολογικά Ενέργεια & Κατασκευές

κατανάλωση ρεύματος Greenbuilding

Κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι-κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι-κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: Δίνουμε παρακάτω κάποια ενδεικτικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας στις βασικές συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι. Η πραγματική κατανάλωση…

27/03/2017
- , , ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Το πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.

Έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σκοπός του ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι να εντοπιστούν δυνητικά επικίνδυνες ηλεκτρικές καταστάσεις. Εφόσον εντοπισθούν θα πρέπει διορθωθούν έτσι ώστε να…

24/02/2013
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ