Νέα και Άρθρα για την Ενέργεια

ρήτρα αναπροσαρμογής

Ρήτρα Αναπροσαρμογής - Τέλος

Με τα τελευταία με τα γεγονότα τα τελευταία του 2022 η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει εκτιναχθεί και έχει δημιουργήσει εντονότατα προβλήματα σε πάρα πολλά νοικοκυριά και…

27/06/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ