Έκδοση Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΓΣΑ'87

Τοπογραφικό σε όλη την Ελλάδα. Με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε μπορούμε  να μετρήσουμε κάθε στοιχείο  του δομημένου ή του φυσικού περιβάλλοντος με μεγάλη ακρίβεια, γρήγορα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Διαθέτοντας GPS, Total Station και όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό επεξεργασίας και αποθήκευσης μπορούμε και δίνουμε την πιο αξιόπιστη λύση στους Πελάτες μας.

Στην Greenbuilding παραδίδουμε σχέδια που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και με την νομοθεσία, τους τρέχοντες κανονισμούς και διατάξεις.

Τοπογραφικό- Διάγραμμα

Κατοχυρώστε την ιδιοκτησία σας.

  • Σαφέστατη αποτύπωση της ιδιοκτησίας σας από έμπειρους μηχανικούς και δορυφορικό εξοπλισμό GPS διπλής διάδρασης.
  • Αναλαμβάνουμε τοπογραφικά σε όλη την Ελλάδα.
  • Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο για την Οικοδομική άδεια για Αγορές-πωλήσεις Τακτοποιήσεις 4495  και Οριοθετήσεις γής.

Τοπογραφικό και GPS

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) είναι ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης που φέρνει την επανάσταση στην τοπογραφία. Η greenbuilding έχει όλα τα πλεονεκτήματα των συστημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού της Leica και Trotec.

Τα τελευταία 10 χρόνια τα συστήματα GPS να είναι πιο εύχρηστα και πιο προσβάσιμα. Στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί που έχουμε κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. Χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτό, η greenbuilding μπορεί να κινητοποιηθεί και να δώσει λύσεις άμεσα

Η χρήση του GPS έρχεται σε έργα μεγάλης κλίμακας, αλλά και σε όλες τις εφαρμογές που απαιτούν ΕΓΣΑ 87. Είτε πρόκειται για τοπογραφική μελέτη, για υπολογισμό όγκου & εκσκαφών, είτε για τον καθορισμό πρωτογενούς ελέγχου, η greenbuilding έχει την τεχνογνωσία για να είναι η πλέον κατάλληλη εταιρεία για το έργο σας.

Ζητήστε Προσφορά για Τοπογραφικό

Αφήστε τα στοιχεία σας.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Τοπογραφικό - Χρήσεις

Ένα τοπογραφικό σχέδιο, εκτός των άλλων, είναι απαραίτητο σχέδιο που συνοδεύει το συμβόλαιο κάθε ακίνητου, είτε διαμέρισμα, είτε κομμάτι γης. Πρόκειται για μια αποτύπωση της γης στην οποία περικλείεται η ιδιοκτησία μας. Ένα τοπογραφικό εξυπηρετεί σε πρώτη φάση το σκοπό να είναι ξεκάθαρες οι ιδιοκτησίες των ανθρώπων, υπολογίζοντας τα όρια των κομματιών γης, διαμορφώνοντας τις διαστάσεις και τα εμβαδά των ακινήτων.

Στα εκτός σχεδίου γεωτεμάχια ειδικά η κατάσταση είναι απαιτητική. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κτηματολόγιο τα προηγούμενα χρόνια (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων πχ Δωδεκάνησα). Εδώ και χρόνια τα τοπογραφικά που εκπονούσαν οι μηχανικοί, περιείχαν τις διαστάσεις των ακινήτων που είχαν υποδειχθεί από τους ιδιοκτήτες. Μόνο που πάρα πολλές φορές, τα όρια με τα οποία οριοθετούνταν τα κομμάτια γης ήταν άλλοτε εφήμερα (πχ ένα δέντρο, ένας βράχος, ένας πάσσαλος, μια μάντρα κτλ) ή τελείως ασαφή (υποδείκνυε ο ιδιοκτήτης ένα σημείο «κάπου εδώ»). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα με τα χρόνια, και καθώς οι ιδιοκτησίες άλλαζαν χέρια, να μεγαλώνει η αμφισβήτηση για το που είναι τα όρια των ιδιοκτησιών.

Υπήρχαν και υπάρχουν μέθοδοι «εξάρτησης» των κομματιών γης από κάποια σταθερά σημεία ανά την Ελλάδα, κυρίως στις κορυφές των βουνών που είχε με τα χρόνια τοποθετήσει ο στρατός, κι ένας μηχανικός μπορούσε με συγκεκριμένες μεθόδους, να εντάξει μια ιδιοκτησία σε αυτό το δίκτυο «εξάρτησης». Αυτό ήταν πολλές φορές ένα επίπονο, χρονοβόρο και κοστοβόρο εγχείρημα, που μπορεί να περιείχε σφάλματα. Για αυτό και τις περισσότερες φορές αυτή η διαδικασία δεν γινόταν. Επίσης το κράτος δεν απαιτούσε κάποια τυπική διαδικασία πλήρους καθορισμού της ιδιοκτησίας ενώ με τον καιρό, δημιουργήθηκαν νέα συστήματα «εξάρτησης» και όλη η κατάσταση ήταν περίπλοκη.

Τοπογραφικά με συντεταγμένες

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και κυρίως των δορυφορικών συστημάτων, τα τοπογραφικά είναι πλέον σε θέση να δημιουργηθούν μέσω καταγραφής τους από δορυφόρους. Μια τέτοια προσέγγιση κάνουμε στην ουσία και με το Κτηματολόγιο. Επίσης η ελληνική πολιτεία εγκαθίδρυσε ένα και μοναδικό σύστημα εξάρτησης όλων των κομματιών γης της ελληνικής επικράτειας, το λεγόμενο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 1987) και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Κτηματολογίου είναι σε θέση να γίνεται καλύτερη και σαφέστερη απεικόνιση των ιδιοκτησιών.

Για αυτό το λόγο, στις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις  (ΦΕΚ 249/25-11-2011), η πολιτεία απαιτεί την εξάρτηση των ιδιοκτησιών από το σύστημα ΕΓΣΑ 87. Οι συντεταγμένες αυτές (ΕΓΣΑ ’87) αποδίδουν για κάθε σημείο στον ελληνικό χώρο ένα μοναδικό ζεύγος αριθμών, και με αυτές είναι εφικτός ο απόλυτος ο προσδιορισμός των κορυφών του γεωτεμαχίου.

Είναι μια απλή και χωρίς αμφιβολίες διαδικασία και πλέον στα τοπογραφικά οι ιδιοκτησίες εκτός από διαστάσεις και εμβαδά, περιέχουν για κάθε κορυφή τους και ένα μοναδικό ζεύγος συντεταγμένων. Με αυτόν τον τρόπο ( τοπογραφικά με συντεταγμένες ) μας είναι διαθέσιμη πλήρως η πληροφορία για κάθε σημείο του ορίου των ιδιοκτησιών του σημείου και κατ’ επέκταση του γεωτεμαχίο

Τοπογραφικό διάγραμμα για Κτηματολόγιο

Για την ένταξη των ιδιοκτησιών στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι απαραίτητη η μελέτη και έκδοση τοπογραφικού διαγράμματος. Με το τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός της θέσης και των ορίων των ακινήτων στους κτηματολογικούς χάρτες.

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης (εντοπισμός) και των ορίων του δηλούμενου ακινήτου στους κτηματολογικούς χάρτες.

Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί. Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα («εξαρτημένο τοπογραφικό») που διαθέτει συντεταγμένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον:

  • αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο ιδιοκτησία του ακινήτου
  • γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου
  • έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο
  • έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, διορθωτική πράξης εφαρμογής κλπ)

Υπηρεσίες σχετικές με τοπογραφικό.

Ενημερωθείτε για Υπηρεσίες που σχετίζονται με την Έκδοση του Τοπογραφικού Διαγράμματος.