Άρθρα για - Αυθαίρετα Νομοθεσία και Νέα για τακτοποίηση 4495

Απαιτούμενα για την τακτοποίηση αυθαιρέτων δικαιολογητικά.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ο όρος τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι συνυφασμένος με τα έξοδα που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα ακίνητο, για…

20/12/2013
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ