Αυθαίρετα Νομοθεσία και Νέα για τακτοποίηση 4495

αδήλωτα τετραγωνικά

Αδήλωτα τετραγωνικά

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκύψει το ζήτημα με τα αδήλωτα τετραγωνικά στα κτίρια. Είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε ξαφνικά ή μήπως είναι συνέχεια…

21/09/2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ