Θερμομόνωση πολυστερίνη,πετροβάμβακας & άλλα υλικά

εξωτερική θερμομόνωση για προστασία από ζέστη και κρύο

Εξωτερική θερμομόνωση: Προστασία από ζέστη & κρύο σε υπάρχοντα κτίρια

Εξωτερική θερμομόνωση μια βασική μέθοδος θερμομόνωσης που χρησιμοποιείται ευρύτατα και βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο σε νέες κατασκευές αλλά και σε ήδη υφιστάμενα κτίρια. Βασικό χαρακτηριστικό…

10/07/2013
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ