Βεβαίωση μηχανικού Νόμου 4495/2017

Bεβαίωση μηχανικού

 • Με το Νόμο 4495/2017 είναι υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται.
 • Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού πιστοποιείται ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ” υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89.
 • Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο μηνών από την υπογραφή.

βεβαίωση μηχανικού ικανοποίηση πελατών

Ενημερωθείτε για την βεβαίωση μηχανικού

Μάθετε τι είναι, πόσο ισχύει και πότε χρειάζεται

Τι είναι η βεβαίωση μηχανικού ;

Για να γίνει ένα συμβόλαιο (εκτός αποδοχής κληρονομιάς), από το 2011 κι έπειτα, εκτός των άλλων απαιτείται η βεβαίωση του μηχανικού. Είναι ένα έντυπο στο οποίο ο μηχανικός βεβαιώνει ότι το ακίνητο ή οικόπεδο, υφίσταται νομίμως, δεν έχει αυθαιρεσίες δηλαδή ή αν έχει, αυτές είναι τακτοποιημένες και είναι σύμφωνες με τις αρχές της πολεοδομίας.

Το έντυπο αυτό δεν είναι μια βεβαίωση που κάνει ο μηχανικός κατά το δοκούν, αλλά εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου ΥΠΕΚΑ και το τεχνικού επιμελητηρίου.

Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για την έκδοση της βεβαίωσης , αφού διενεργήσει αυτοψία στο ακίνητο. Αν πρόκειται για οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, ο έλεγχος του μηχανικού αφορά αν είναι αδόμητο ή όχι. Αν δεν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο, τότε άμεσα εκδίδεται η βεβαίωση. Αν υπάρχει κτίσμα τότε ελέγχεται η νομιμότητα του κτίσματος.

Έλεγχος νομιμότητας του κτίσματος ή της ιδιοκτησίας.

Ο έλεγχος νομιμότητας του κτίσματος ή της ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) γίνεται κατά την αυτοψία, όπου αφού έχει στα χέρια του ο μηχανικός τα σχέδια της άδειας και τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, ελέγχει κατά πόσο ταυτίζονται η κατασκευή με τα σχέδια. Ο έλεγχος αφορά τις διαστάσεις, τη γεωμετρία, τη χωροθέτηση, τις χρήσεις κτλ. Αν δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ιδιοκτησίας και των σχεδίων τότε μπορεί να εκδοθεί η βεβαίωση. Αν υπάρχουν διαφορές, τότε μπαίνουμε στη διαδικασία τακτοποίησης των διαφορών – αυθαιρεσιών και ο μηχανικός εισάγει στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ τις αυθαιρεσίες (πχ επιπλέον τετραγωνικά σε χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης, σε μπαλκόνια, κτλ ή αλλαγή στο ύψος ή στη χρήση της ιδιοκτησίας) και το σύστημα προσδιορίζει ένα πρόστιμο. Με την πληρωμή έστω και του 30% του προστίμου, μπορεί να εκδοθεί η βεβαίωση μηχανικού.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν και κάποιες μικρές ανοχές στις διαφορές μεταξύ κατασκευής και σχεδίων που μπορεί να φτάνουν έως και 2% και δεν χρειάζονται τακτοποίηση τους. Για παράδειγμα σε ένα σπίτι που στα σχέδια εμφανίζεται να έχει διαστάσεις 15mx5m , αν η διάσταση των 5 μέτρων μετρηθεί 5,05m, που προκαλεί μεταβολή – μεγαλύτερο εμβαδόν του σπιτιού κατά 1%, και αποτελεί τη μόνη διαφορά, τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια του μηχανικού να μην το δηλώσει σαν παράβαση και να εκδώσει τη βεβαίωση μηχανικού.

Επίσης αν κάποιες παρανομίες έχουν τακτοποιηθεί με παλαιότερους νόμους – διαδικασίες (Ν1337/83 – νόμος Τρίτση, νόμος ημιυπαιθρίων, Ν720/77, κ.α), και δεν υπάρχουν επιπλέον αυθαιρεσίες από αυτές που είχαν δηλωθεί, τότε μπορεί επίσης να εκδοθεί άμεσα η βεβαίωση μηχανικού.

Ισχύς της βεβαίωσης του μηχανικού

Η ισχύς της βεβαίωσης του μηχανικού είναι δύο (2) μήνες. Για τον λόγο αυτό καλό είναι οι ιδιόκτητες του ακινήτου να φροντίζουν, έτσι ώστε να λάβουν την βεβαίωση μηχανικού κατά την διάρκεια της μεταβίβασης και όχι αρκετό καιρό πριν γιατί θα χρειαστεί να επανεκδοθεί.

Καλέστε μας σήμερα! στο 210-6209258

Βεβαίωση Μηχανικού Δικαιολογητικά

Για την Βεβαίωση Μηχανικού οι μηχανικοί μας συγκρίνουν

 • Στέλεχος της Οικοδομικής Αδείας
 • Τοπογραφικό της Οικοδομικής Αδείας
 • Σχέδια πολεοδομίας της Οικοδομικής Αδείας που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 • Τίτλους ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή
  κάθετη ιδιοκτησία) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση και αυτό υφίσταται νόμιμα.

Η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικοί 4495 προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.