Περιβάλλον & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ

Αγροτικό net metering

Αγροτικό net metering

Tο ΝΕΤ metering είναι ένα θέμα που αφορά ένα μεγάλο μέρος του επαγγελματικού κόσμου, όπως επαγγελματίες, ενεργειακές κοινότητες ή επενδυτές. Έτσι και οι αγρότες έχουν…

03/07/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ