Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα με Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα: ένα θέμα σίγουρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν προσπάθειες για να δοθούν προγράμματα και επιδότηση για εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το πρόγραμμα που αφορά την επιδότηση του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Εκτός από το πρόγραμμα αντικατάστασης του παλιού θερμοσίφωνα με νέο, υπάρχον και τρέχουν κάθε χρόνο και τα προγράμματα Εξοικονομώ τα οποία επιδοτούν την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Έχει γίνει η προδημοσίευση του οδηγού και αναμένεται να βγει και ο οδηγός για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα. Στην Greenbuilding μας πάντα υπήρχαν ζητήσεις και μεγάλο ενδιαφέρον για εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. Τώρα έρχεται ο χρόνος να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Το Υπουργείο ενέργειας ανακοίνωσε την προδημοσίευση του προγράμματος ανακυκλώνω αλλάζω θερμοσίφωνα στα μέσα Μαρτίου. Η προδημοσίευση θα μείνει για σχολιασμό μέχρι και τις 24 Μαρτίου και μετά από αυτήν την ημερομηνία θα περιμένουμε τον οδηγό του προγράμματος.

Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Δικαιούχοι για την Επιδότηση

Το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα επιδοτεί την αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με νέο ηλιακό θερμοσίφωνα.

 • Θα πρέπει να γίνει παράλληλα και ανακύκλωση του παλιού θερμοσίφωνα που θα αντικατασταθεί
 • Επιλέξιμοι είναι οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από 40 λίτρα

Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα ειναι οτι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι οικιακοί καταναλωτές. δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα σε επαγγελματικό χώρο.

 • Αφορά και μόνο φυσικά πρόσωπα τα γεννημένα πριν από τον Ιανουάριο του 2006.
 • Θα πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ και έγκυρους κωδικούς στην ΑΑΔΕ και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2021
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση το 2021 σαν κάτοικοι εξωτερικού
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας το οποίο να υπερβαίνει τις 30.000 Ευρώ
 • Δεν είναι επιλέξιμοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση σε και έχουν λάβει επιδότηση για αντικατάσταση ηλιακού από Εξοικονομώ
 • Αίτηση μπορεί να κάνει μία και μόνο κάθε φυσικό πρόσωπο για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία είναι ενεργή λειτουργική και διαθέτει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Δεν μπορεί να γίνει αίτηση για την ίδια κατοικία από διαφορετικά πρόσωπα

Ποσοστά για Επιδότηση Ηλιακού

Ποσοστά επιδότησης η επιδότηση κυμαίνεται από 50 % έως 60 % τοις εκατό και εξαρτώνται από την χωρητικότητα του boiler. Μόλις γίνει η αίτηση και εγκριθεί ο ωφελούμενος θα λάβει μία επιταγή ένα Voucher,  το οποίο θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει για την αντικατάστασή του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει την επιταγή σε προμηθευτή τον οποίον αυτός θα επιλέξει.

Το ποσό του Voucher δεν μπορεί να υπερβεί το γινόμενο του ποσοστού ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου επί την τιμή της αγορά του ηλιακού θερμοσίφωνα και αφετέρου στη μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγή για τη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία.

Το υπόλοιπο του ποσού καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στον προμηθευτή εγκαταστάτη.

Παραθέτουμε τα ποσοστά των επιδοτήσεων

Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της λιανικής τιμής πώλησης της συσκευής

Χωρητικότητα Boiler (λίτρα)3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενουη εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου 60%
50%55%60%
Από 110-135510,48 €561,29 €612,10 €
Από 135-185643,55 €707,26 €771,77 €
Από 186754,03 €829,84 €904,84 €

Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε καθαρή αξία λιανικής πώλησης προ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος και ενισχύεται κατά το ίδιο ποσοστό, όμως δε συνυπολογίζεται στο απόλυτο ανώτατο όριο, ώστε να προστίθεται διακριτά ο ΦΠΑ της κάθε περιοχής στην οποία εμπίπτει ο προμηθευτής που διενεργεί τη συναλλαγή.

Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης των ηλιακών θερμοσιφώνων για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα, αντιστοιχεί σε τιμή μετρητοίς. Στην τιμή της επιχορήγησης συμπεριλαμβάνονται πιθανά κόστη τα οποία αφορούν την εγκατάσταση μαζί με μικρό-υλικά.

Εισοδηματικές κατηγορίες

ΚατηγορίαΜέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ)Ποσοστό (%) ενίσχυσης
1≤5.00060%
2>5.000 - 10.00055%
3>10.00050%

Η αξιολόγηση και η υποβολή της αίτησης για την Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα γίνεται από τα δικαιούχους που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr . Απαραίτητα είναι να έχει γίνει προηγουμένως η ταυτοποίηση του αιτούντος μέσω του taxisnet. Μετά την ταυτοποίηση από το Taxisnet θα πρέπει

 • να υποβληθεί ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνο
 • η ύπαρξη μέλους ΑΜΕΑ
 • αριθμός μοναδικού μοναδικός αριθμός κινητού τηλεφώνου

Θα γίνει η αξιολόγηση της αιτήσεως με βάση τον οδηγό του προγράμματος και τα κριτήρια αλλά και τα ποσά που διατίθενται στην σε κάθε περιφέρεια.

Θα οριστικοποιηθούν και θα αναρτηθούν σε πίνακες ανά περιφέρεια οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι, με σκοπό να γίνει η αντικατάσταση του παλιού θερμοσίφωνα

Αφότου γίνει η έγκριση και τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιηθούν, οι δικαιούχοι εκδίδουν τα voucher στα οποία έχουν ψηφιακή μορφή και αφορούν την αντικατάσταση ενός και μόνο θερμοσίφωνα . Οι επιταγές θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του σχετικού προγράμματος.

Συνολικά για το Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Συνολικά, οι επιδοτήσεις για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες στην Ελλάδα μπορούν και έχουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους στο κάθε νοικοκυριό.Η μείωση του κόστους θέρμανσης του νερού, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας για τα Ελληνικά νοικοκυριά.

Τα σπίτια θα έχουν Ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά και η χώρα θα επωφεληθεί σημαντικά στο ενεργειακό της ισοζύγιο. Χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση του νερού, η Ελλάδα μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, γεγονός που θα ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της χώρας.

Ακόμα θα υπάρχει αύξηση στην απασχόληση του τεχνικού προσωπικού στον τομέα αυτό. Σίγουρα θα αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή σε ηλιακούς θερμοσίφωνες μιας και η Ελλάδα ειναι πρωτοπόρα χώρα σε παραγωγή ηλιακών. Οι επιδότηση αυτή θα συμβάλει στην τόνωση των επενδύσεων σε τεχνολογίες ΑΠΕ, οι οποίες θα έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο και θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ωστόσο, θα υπάρξουν προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, καθώς θα υπάρχει αρχικό κόστος και απαιτήσεις για την αίτηση, αγορά και εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Μια πρόκληση θα είναι και η έλλειψη γνώσης σχετικά με τα οφέλη των ηλιακών θερμοσιφώνων αλλά και η διαθεσιμότητα των πόρων της επιδότησης. Η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία μπορεί να χρειαστεί να κάνουν περισσότερες ενέργειες για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τα οφέλη από το επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα. Το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί για την εξοικονόμηση κόστους, τα περιβαλλοντικά οφέλη από την χρίση της ηλιακής ενέργειας, καθώς και τα οικονομικά κίνητρα που είναι διαθέσιμα.

Χρησιμοποιήστε το Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα για να αντικαταστήσετε τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα του σπιτιού σας.

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.