Θάνατος δικαιούχου στο Εξοικονομώ

Θάνατος δικαιούχου στο Εξοικονομώ

Εξοικονομώ Αυτονομώ

Greenbuilding

Θάνατος δικαιούχου στο Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τι γίνεται στην περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, του ανθρώπου ο οποίος έκανε την αίτηση και εγκρίθηκε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ και απεβίωσε πριν την ολοκλήρωση των εργασιών του προγράμματος.

Δεν είναι σπάνια η περίπτωση θανάτου του δικαιούχου του ωφελούμενου ενός προγράμματος Εξοικονομώ.

Πολλές φορές στην Εταιρεία μας δεχόμαστε τηλεφωνήματα από μελλοντικούς δικαιούχους - κληρονόμους, οι οποίοι ρωτούν για το τι γίνεται στην περίπτωση θανάτου του δικαιούχου. Πως προχωρά το πρόγραμμα και πως μπορούν να συνεχίσουν αυτοί με την ενεργειακή αναβάθμιση στης κατοικίας. Μέσα στον οδηγό υπάρχει μία απάντηση η οποία καλύπτει τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα όμως το Υπουργείο έβγαλε ξεχωριστή ανακοίνωση με την οποία αποσαφηνίζει τι ακριβώς γίνεται και με ποιους όρους σχετικά με τους κληρονόμους και αν αυτοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Οι διευκρινήσεις αυτές βασίζονται στον οδηγό του προγράμματος όπως αυτός είχε ανακοινωθεί και δημοσιευτεί το 2020.

Θάνατος δικαιούχου στο Εξοικονομώ

Ο Οδηγός του Εξοικονομώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου ορίζει και καθορίζει για το τι γίνεται στην περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου. Είναι ξεκάθαρο ότι για να υπάρχουν δικαιώματα απέναντι στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει γίνει υπαγωγή σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει η αποδοχή της υπαγωγής από τον ωφελούμενο.

Δήλωση διαδοχής στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ.

Κατά την αποδοχή της απόφασης υπαγωγής που γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του αντίστοιχου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να δηλώνεται από τον ωφελούμενο το φυσικό πρόσωπο που στην περίπτωση θανάτου του θα αναλάβει σαν διάδοχος όλα τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο πρόγραμμα. Το πρόσωπο αυτό θα που θα αναλάβει σαν διάδοχος από τον Δικαιούχο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο πληροφοριακό σύστημα του Εξοικονομώ Αυτονομώ.

  • Εάν υπάρχουν διάφοροι συνιδιοκτήτες στο ακίνητο, τότε διάδοχος μπορεί να δηλωθεί ένας από τους ιδιοκτήτες της του ακινήτου
  • Εάν στο συγκεκριμένο ακίνητο δεν υπάρχουν άλλοι ιδιοκτήτες, τότε διάδοχος στο πρόγραμμα μπορεί να δηλωθεί ένας από τους πιθανούς κληρονόμους του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου η κηδεμόνας του σε περίπτωση που αυτός είναι ανήλικος.
  • Οποιαδήποτε αλλαγή το προσώπων μπορεί να γίνεται ύστερα από αίτημα του ωφελουμένου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.
  • Ο μελλοντικός  δικαιούχος μπορεί και αυτός να έχει άλλη ιδιοκτησία ενταγμένη στο πρόγραμμα και να μπορέσει να κάνει εργασίες ενεργειακός αναβάθμισης και στις δυο.
Αλλαγή του ωφελούμενου - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΘΑΝΑΤΟΣ

Αλλαγή του ωφελούμενου μετά τον θάνατο: Ο διάδοχος για να αναλάβει πλέον ο ίδιος το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ πρώτα από όλα θα πρέπει να στείλει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ετο σχετικό αίτημα.

Εάν ο διάδοχος έχει δικαιώματα στο ακίνητο παράλληλα με την αίτηση της ενεργοποίησης στέλνει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Προσωπικά τους στοιχεία ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ
  • Ληξιαρχική  πράξη θανάτου του ωφελούμενου
  • Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σαν κύρια κατοικία είτε από τον ίδιον είτε από κάποιο άλλο πρόσωπο

Εάν ο νέος πλέον ωφελούμενος δεν είχε δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ακίνητο, εκτός από τα τρία παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να αποστείλει και τα παρακάτω:

  • Ένα πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών δύο αποδοχή κληρονομιάς
  • Υπεύθυνη δήλωση πού ότι ορίζεται σαν ωφελούμενος και ότι δέχεται να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν κληρονόμοι θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να φαίνεται ότι οι υπόλοιποι κληρονόμοι συναινούν στο συγκεκριμένο πρόσωπο να αναλάβει σαν ωφελούμενος στο πρόγραμμα

Με την γνωστοποίηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου η αίτηση θα περάσει στο στάδιο του ελέγχου διαδοχής. Ύστερα από τους ελέγχους όλων των δικαιολογητικών, ο διάδοχος θα πρέπει να αποδεχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του  ορισμό του σαν νέος ωφελούμενος και να αποδεχτεί όλες τις πρώτες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή θα αποκτήσει πρόσβαση στην αίτηση και θα μπορέσει να συνεχίσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών του προγράμματος.

Υπηρεσίες Εξοικονομώ

Θερμομόνωση με την Greenbuilding

•Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του γραφείου μας αναλαμβάνουν την λεπτομερή μελέτη για την θερμομόνωση του ακινήτου σας.
•Γίνεται πλήρης καταγραφή και αποτύπωση του χώρου, εκπονείται η σχετική μελέτη και προτείνεται η βέλτιστη λύση.
•Εξειδικευμένοι τεχνίτες υλοποιούν την μελέτη που έχουν εκπονήσει οι μηχανικοί μας.
•Όλες οι εργασίες που γίνονται επιβλέπονται από τους εργοδηγούς της Greenbuilding.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγκατάσταση θέρμανσης

•Στην Greenbuilding έχουμε μεγάλη εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης.
•Η Greenbuilding θα εγκαταστήσει το σωστό σύστημα για το σπίτι, την οικογένειά σας και τον τρόπο ζωής σας. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης στην Αττική.
•Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς για να σας βοηθήσουμε να επιλέξτε σωστά την εγκατάσταση θέρμανσης του σπιτιού σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύμβουλος έργου για το Εξοικονομώ

Σύμβουλος έργου για το Εξοικονομώ με την Greenbuilding. Σας παρέχουμε Υπηρεσίες Σύμβουλου έργου για το σπίτι σας, είτε σαν ξεχωριστή υπηρεσία είτε ως μέρος μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας μέσω του Εξοικονομώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.