Τοπογραφικό διάγραμμα: Μάθετε για κτηματολόγιο, ΕΓΣΑ 87 & άδειες

τοπογραφικό διάγραμμα Greenbuilding

Τοπογραφικό διάγραμμα – Διαβάστε παρακάτω πότε απαιτείται, τι είναι το ΕΓΣΑ 87,κτηματολόγιο, άδειες και μεταβιβάσεις. 

Ένα τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζεται ένα ακίνητο. Στο νου μας έρχεται αμέσως ότι πρόκειται για την αποτύπωση της γεωμετρίας μιας ιδιοκτησίας γης, δηλαδή τις διαστάσεις και το εμβαδόν της. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι ένα απαραίτητο σχέδιο στη εκπόνηση οικοδομικών αδειών, στις συμβολαιογραφικές πράξεις και σε πολλές άλλες διαδικασίες.

Ένα τοπογραφικό διάγραμμα οφείλει να περιλαμβάνει λοιπόν τη γεωμετρία του οικοπέδου – αγροτεμαχίου, τον προσανατολισμό του (κατεύθυνση του Βορρά), και να αναφέρει τους ιδιοκτήτες καθώς και το ποσοστό ιδιοκτησίας του καθενός. Επίσης αποτυπώνονται οι δρόμοι επί των οποίων κείται η ιδιοκτησία, η εν γένει αποτύπωση της γύρω περιοχής, τυχόν κτίσματα που υπάρχουν εντός του οικοπέδου ή στα γειτονικά και διάφορα άλλα στοιχεία ανάλογα με τον σκοπό του σχεδίου.

Εντός & εκτός σχεδίου τοπογραφικό διάγραμμα.

Σε εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων οικισμού γεωτεμάχια είναι απαραίτητο να περιγράφονται και οι ιδιοκτήτες των γειτονικών τεμαχίων και να περιγράφεται και η γεωμετρία αυτών.

Για τα εντός σχεδίου ακίνητα θα πρέπει να αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα τα γειτονικά τεμάχια γης, να είναι οριοθετημένα και αναφέρονται σε κάποια πράξη εφαρμογής ή ρυμοτομικό σχέδιο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις (συμβόλαια, οικοδομική άδεια κτλ) απαιτείται και η υπεύθυνη δήλωση μηχανικού βάσει του Ν.651/77 στην οποία ο μηχανικός έχει γνωματεύσει για την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα του ακινήτου (αν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το γεωτεμάχιο).

Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου και για τις εργασίες που μπορεί να εξυπηρετήσει το ακίνητο. Επίσης μπορούν να αναφερθούν πολλά άλλα στοιχεία επί του σχεδίου (επιτρεπόμενες χρήσεις, απόσταση από θάλασσα, από ρέμα, από αγωγούς φυσικού αερίου ή δίκτυα ΔΕΗ, σκαρίφημα ή οδοιπορικό πρόσβασης στο γεωτεμάχιο, αναφορές στο Ν.1337/83 αν συμβαίνουν στο οικόπεδο , δηλαδή περί εισφοράς σε γη και χρήμα και άλλα).

ΕΓΣΑ 87 & τοπογραφικό διάγραμμα.

Ένα άλλο στοιχείο που απαιτείται τα τελευταία χρόνια, καθώς με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, είναι η καταγραφή των συντεταγμένων των κορυφών του οικοπέδου και του κτιρίου που πιθανόν υπάρχει εντός του.

Οι συντεταγμένες αυτές (ΕΓΣΑ ’87) αποδίδουν για κάθε σημείο στον ελληνικό χώρο ένα μοναδικό ζεύγος αριθμών. Mε αυτές είναι εφικτός ο απόλυτος ο προσδιορισμός του σημείου και κατ’ επέκταση του γεωτεμαχίου.Έτσι όταν λέμε τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων εννοούμε ακριβώς αυτό: δηλαδή τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ 87.

Τέλος στο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει και η υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη, στην οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι τα όρια τα υπέδειξε ο ίδιος και ότι ευθύνεται για την ορθότητα των υποδείξεων του.

Τοπογραφικό διάγραμμα και άδεια μικρής κλίμακας.

Το τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται εκτός από την οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης) και στην άδεια μικρής κλίμακας. Η άδεια αυτή απαιτείται για εργασίες μικρής έκτασης όπως αυτές ορίζονται από την απόφαση του ΥΠΕΚΑ και το αντίστοιχο ΦΕΚ.

Οι εργασίες που απαραίτητα πρέπει να έχουν και τοπογραφικό διάγραμμα είναι οι ακόλουθες:

 • Αντλιοστάσια - δεξαμενές νερού.
 • Γεωτρήσεις νερού σε οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου.
 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών.
 • Για κατασκευή ανελκυστήρα σε κτίριο υφιστάμενο για άτομα με αναπηρία.
 • Κοπή δένδρων σε ζώνες οικιστικού έλεγχου ή σε εγκεκριμένα σχέδια ρυμοτομικά.
 • Κατασκευή υπογείων σταθμών μέτρηση και διανομής φυσικού αερίου.
 • Εγκατάσταση γραφείων-οικίσκων εργοταξίου.
 • Σε πρατήρια υγρών καυσίμων:
  • Εγκατάσταση καλωδιώσεων του συστήματος εισροών-εκροών.
  • Εργασίες τοποθέτησης υπογείων δεξαμενών αερίου.
 • Κατασκευή πέργκολας.
 • Κατασκευή – εγκατάσταση δεξαμενής νερού χωρίς σκεπή ή πισίνας με μηχανοστάσιο compact.
 • Κεραίες εγκατάσταση.
 • Για περίφραξη – κατασκευή τοιχίου μέχρι 1,0 μ. σε εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα.
 • Κατασκευή αποθήκης σε αγρόκτημα.

Τοπογραφικό σχέδιο για οικοδομική άδεια.

Για την εκδοσή της άδειας δόμησης απαιτείται μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες η κατάθεση του τοπογραφικού σχεδίου. Οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ενυπόγραφα τα όρια του οικόπεδου.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα για αδεία επιπλέον των όσων ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία απαιτούνται και τα παρακάτω:

 • Φωτογραφική απεικόνιση – αποτύπωση όλου του χώρου.
 • Εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
 • Περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

Τοπογραφικό διάγραμμα αυθαίρετα.

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι απαραίτητο σχέδιο για την ολοκλήρωση της υπαγωγής στο νόμο των αυθαιρέτων. Όσον αφορά την βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών, αυτή συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διατάξεων. Πρέπει να εμπεριέχονται στο τοπογραφικό δήλωση του νόμου 651/77 ή ακόμα και του 1337/1983, να είναι εξαρτημένο με συντεταγμένες από το ΕΓΣΑ 87 και ότι άλλο περιγράφεται στο άρθρο 3. 1γ. του νόμου 4178.

Στον συγκεκριμένο νόμο των αυθαιρέτων περιλαμβάνεται οποιαδήποτε υπέρβαση των πολεοδομικών στοιχείων : δόμηση κάλυψη ύψος, όψεις, αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, αλλαγή σε διατηρητέο και γενικά οποιεσδήποτε αλλαγές σε σχέση με τα σχέδια αδείας (εκτός εσωτερικών διαρρυθμίσεων).

Κτηματολόγιο μεταβολές - συμβολαιογραφικές πράξεις.

Το τοπογραφικό διάγραμμα σε περιοχή με κτηματολόγιο κατοχυρώνει και προστατεύει την περιουσία σας. Ο τοπογράφος μηχανικός οφείλει να ελέγξει το κτηματολογικό με το τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα πρέπει να ενημερωθούν και να καταχωρηθούν τα στοιχεία του κτηματολογικού διαγράμματος. Κατόπιν έπεται η διαδικασία ολοκλήρωσης στο κτηματολόγιο.

Για τις συμβολαιογραφικές πράξεις: αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά, αγορά, γονική παροχή αγροτεμαχίων και οικοπέδων προτιμάται η εκπόνηση τοπογραφικού με τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Πηγή: ΤΕΕ & Κτηματολόγιο

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.