Καταργείται η Τμηματική Ολοκλήρωση Εξοικονομώ

Τμηματική Ολοκλήρωση Εξοικονομώ

Νέα για το Εξοικονoμώ 2021

Greenbuilding

Τμηματική Ολοκλήρωση Εξοικονομώ: Το Εξοικονομώ 2021 συνεχίζεται κανονικά και αναμένουμε να εγκριθούν και τα επόμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης Εξοικονομώ 2022-2023.  Όσον αφορά το Εξοικονομώ 2021 έχουν πλέον ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες για τις κατοικίες οι οποίες έχουν εγκριθεί, ενώ οι υπόλοιπες ειναι σε αναμονή της έγκρισης αλλά και των δανείων.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 διαφέρει από τα προηγούμενα προγράμματα σε αρκετά θέματα: όπως έχουν να κάνουν με τον τρόπο που έγινε η Αίτηση, η Διαδικασία της κατασκευής αλλά και ένα σημαντικό πράγμα που απασχολεί ιδιαίτερα τον κόσμο που είναι η Τμηματική Ολοκλήρωση του Εξοικονομώ.

Για την  Τμηματική Ολοκλήρωση του προγράμματος Εξοικονομώ ο Οδηγός λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 25% του έργου μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης. Αυτό πολλές φορές έφερνε δυσκολίες, σε θέματα πιστοποίησης εργασιών, τιμολογίων και ελέγχου και έτσι το Υπουργείο έλαβε θέση έτσι ώστε να διευκολυνθούν και οι κατασκευαστές αλλά και ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θα δούμε Λοιπόν τι λέει ο οδηγός και ποια είναι η ανακοίνωση του υπουργείου σήμερα 3 Μαΐου του 2023.

Τι λέει ο Οδηγός του Εξοικονομώ μέχρι την 3/5/2023

Σύμφωνα λοιπόν με το κεφάλαιο 7.2, του οδηγού για την Τμηματική Ολοκλήρωση, οι Δικαιούχοι του προγράμματος που έχουν εγκριθεί θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 25% του επιλέξιμου ποσού μέσω τμηματικής ολοκλήρωσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζει το πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι οι Δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μέρος από τις εργασίες και κατόπιν να υποβάλουν τις εργασίες αυτές για τμηματική αξιολόγηση (σταδιακά μέσα στην διάρκεια της προθεσμίας) και όχι να περιμένουν μέχρι το τέλος για να υποβάλουν το σύνολο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους.

Επιπλέον, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά ή παραστατικά εξόφλησης όπως ορίζει η ενότητα 7.4 του οδηγού μέσα μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία. Αυτό θα πρέπει να δείχνει ότι οι υποψήφιοι έχουν καλύψει την υποχρέωσή τους για. Ωστόσο, το συνολικό ποσό των δικαιολογητικών εξόφλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των απαιτούμενων Ιδίων Κεφαλαίων και των προκαταβολών που έχουν ληφθεί.

Συγκεκριμένα ο οδηγός αναφέρει: "Όσα από τα ανωτέρω επιλέξιμα παραστατικά υποβάλλονται στα πλαίσια της τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης, θα πρέπει να είναι εξοφλημένα και να μην υπερβαίνουν το σύνολο των απαιτούμενων Ιδίων Κεφαλαίων και των προκαταβολών (δανείου / επιχορήγησης) που έχουν ληφθεί."

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών τμηματικής ολοκλήρωσης, οι υποψήφιοι υπόκεινται σε έλεγχο για την εξασφάλιση του ελάχιστου ποσοστού τμηματικής ολοκλήρωσης με βάση την απόφαση υπαγωγής.

Κατάργηση υποχρέωσης τμηματικής ολοκλήρωσης για τις αιτήσεις του Εξοικονομώ 2021

Καταργείται η τμηματική ολοκλήρωση του εξοικονομώ 2021 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ: "Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει σχετικά με το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών “Εξοικονομώ 2021”, πως καταργείται η υποχρέωση της τμηματικής ολοκλήρωσης του έργου εντός της προθεσμίας 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επίκειται και η σχετική τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος."

Καταργώντας λοιπόν την Τμηματική Ολοκλήρωση Εξοικονομώ το πρόγραμμα γίνεται απλούστερο και η διαδικασία ολοκλήρωσης του ευκολότερη για όλους.

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.