Διαδικασία για αιτήσεις θανόντων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Το ΤΕΕ ορίζει νέα διαδικασία για αίτηση θανόντων στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021. Ορίζει τον τρόπο που θα γίνεται η ανάκληση της αίτησης του δικαιούχου σε περίπτωση θανάτου.

διαδικασία για αιτήσεις θανόντων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Νέα για το Εξοικονoμώ 2021

Greenbuilding

Ένα από τα προβλήματα που σίγουρα προκύπτουν και μπορεί να προκύψουν στο Εξοικονομώ 2021 είναι και ο θάνατος. Υπάρχουν περιπτώσεις που δυστυχώς ο δικαιούχος του προγράμματος θα χάσει τη ζωή του. Το πρόγραμμα πρέπει προφανώς να έχει προβλέψει για το τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η ολοκλήρωση ή όχι του προγράμματος.

Διαδικασία για αιτήσεις θανόντων στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του 2021

Στην περίπτωση θανάτου είχε από τα προηγούμενα προγράμματα προβλεφτεί η διαδικασία έτσι ώστε να ορισθεί ποιος θα είναι υπεύθυνος για την συνέχιση του προγράμματος. Όμως δεν υπήρχε διαδικασία στο τι θα γίνει στην αίτηση. Για πρώτη φορά τώρα ορίζεται η διαδικασία ανάκλησης της αίτησης στο πρόγραμμα εξοικονομώ του 2021 σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

Έτσι το Τεχνικό Επιμελητήριο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον κτιριακό τομέα προτείνει την αλλαγή στη διαδικασία διαγραφής αίτησης του θανόντα από το πρόγραμμα εξοικονομώ 2021. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ύστερα από την σχετική εισήγηση αποφασίζει και μάλιστα κατά πλειοψηφία την έγκριση για την διαδικασία διαγραφής της αίτησης θανόντα από το πρόγραμμα εξοικονομώ 2021.

Έτσι πλέον ορίζεται η διαδικασία της αίτησης διαγραφής του θανόντα. Θα είναι υποχρεωτικό στο αίτημά της διαγραφής να αποσταλούν στο αρμόδιο γραφείο το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, μαζί με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και μια υπεύθυνη δήλωση του πλησιέστερου συγγενή που ζητά, που αιτείται την αίτηση ακύρωσης από το πρόγραμμα εξοικονομώ 202. Φυσικά μετά τον τυπικό έλεγχο θα αποσταλεί το μήνυμα για την διαγραφή της αιτήσης από το πρόγραμμα. Επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση και το απόσπασμα του πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της διοικούσας επιτροπής του τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία.

 

Διαδικασία για ανάκληση αίτησης θανόντων στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Ανάκληση αιτήσεων θανόντων: Οδηγία ΤΕΕ.

Διαδικασία διαγραφής αίτησης θανόντα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 529/1.3.2022-§2.2.3) της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 1 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348 (ΦΕΚ Β ́ 5124/05.11.2021) «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» βάσει της οποίας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει αναλάβει καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
κατοικιών, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση της διαδικασίας διαγραφής αίτησης θανόντα από το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας «Εξοικονομώ 2021», η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

Σε περιπτώσεις αιτημάτων διαγραφής αίτησης θανόντα θα ζητούνται από τον ενδιαφερόμενο να αποσταλούν στο γραφείο υποστήριξης του προγράμματος τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • ΥΔ πλησιέστερου συγγενή για τους λόγους που ζητείται η ακύρωση αίτησης (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω e-gov). Μετά από τυπικό έλεγχο των εγγράφων, θα αποστέλλεται μήνυμα για διαγραφή στον ανάδοχο του πληροφοριακού συστήματος και θα ολοκληρώνεται το αίτημα.
    Ο Αν. Βασιλειάδης ψηφίζει Λευκό.
    Επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΙΚΑΣ

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.