Νομοθεσία για κοινόχρηστα πολυκατοικιών

Μαζί με το δικηγόρο κύριο Δημήτρη Βογιατζή και θα σας  ενημερώσουμε σχετικά με θέματα που αφορούν τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα των κοινόχρηστων στις πολυκατοικίες.

Νομοθεσία για κοινόχρηστα πολυκατοικιών

Video

Greenbuilding

Νομοθεσία για κοινόχρηστα πολυκατοικιών: Τα κοινόχρηστα αφορούν πάρα πολύ κόσμο στις πολυκατοικίες. Άλλες φορές πληρώνονται άλλες όχι και δημιουργούνται προβλήματα. Ας δούμε όμως τα μια μια τις περιπτώσεις.

Τα κοινόχρηστα αφορούν πάρα πολύ κόσμο στις πολυκατοικίες. Άλλες φορές πληρώνονται άλλες όχι και δημιουργούνται προβλήματα. Ας δούμε όμως τα μια μια τις περιπτώσεις.

Πώς γίνεται η κατανομή των κοινοχρήστων;

Όπως ορίζει η νομοθεσία για κοινόχρηστα πολυκατοικιών όλα γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και την θέρμανση οποί η κατανομή γίνεται βάση της μελέτης κατανομής χιλιοστών θέρμανσης. Αν δεν υπάρχει κανονισμός την πολυκατοικίας τότε η κατανομή αλλά και όλη η διαδικασία για τα κοινόχρηστα στην πολυκατοικία ορίζονται με όσα προβλέπει ο Ν. 3741/2019

Τα κενά διαμερίσματα οφείλουν κοινόχρηστα;

Και αν έχει αποχωρήσει ο μισθωτής, τότε ποιος επιβαρύνεται; Και τα διαμερίσματα όπου δεν διαμένει κάποιος, είναι άδεια, οφείλουν κοινόχρηστα. Και αν έχει αποχωρήσει ο μισθωτής – ενοικιαστής, τότε ευθύνεται ο ιδιοκτήτης.

Τι πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης;

Ο ενοικιαστής ευθύνεται για τις πάγιές δαπάνες συντήρησης, από τη συνήθη χρήση, ενώ ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για τις επισκευές που θα προκύψουν, είτε για τυχόν αντικαταστάσεις – αλλαγές στο μίσθιο.

Ο ιδιοκτήτης δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα. Τι κάνουμε;

Ο διαχειριστής εισάγει το θέμα στη συνέλευση των συνιδιοκτητών για να αποφασίσουν. Εφόσον δεν συμμορφωθεί ο οφειλέτης, τότε η διαφορά επιλύεται πλέον εξωδικαστικά, με το νέο θεσμό της διαμεσολάβησης, από το διαμεσολαβητή, συνήθως Δικηγόρο.

Ο μεσολαβητής διαθέτει κάποια διαπίστευση;

Ο μεσολαβητής είναι διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συντονίζει τη συζήτηση προς επίτευξη λύσης μεταξύ των μερών όπως εκπροσωπούνται και από τους Δικηγόρους τους. Η απόφαση που εκδίδει ο διαμεσολαβητής αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ο οποίος παράγει άμεσα έννομες. Πρόκειται δηλαδή για τυπικά ισχυρή, νομικά έγκυρη συμφωνία και απόφαση.

Εφόσον έχει κληθεί νόμιμα και δεν εμφανιστεί ο οφειλέτης, τότε ο διαμεσολαβητής συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο θα προσκομιστεί εν συνεχεία στο Δικαστήριο, ακολουθεί την υπόθεση, στις δικαστικές πλέον ενέργειες. Είτε πρόκειται για αγωγή και αναζήτηση των οφειλομένων, είτε ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη. Και προβλέπεται και χρηματική ποινή, η οποία προσαυξάνεται σε περίπτωση ήττας του οφειλέτη.
Δύναται να του καταλογιστούν τα κοινόχρηστα και τα έξοδα είσπραξης αυτών. Φυσικά οφείλονται και σχετικές ποινές λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης.

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.