Ενεργειακοί επιθεωρητές ερωτήσεις και απαντήσεις.

ενεργειακοί επιθεωρητές

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Μια σύγχρονη ειδικότητα των μηχανικών που ασχολείται με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά ποιοι είναι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται να καλέσουμε τους ενεργειακούς επιθεωρητές και θα απαντήσουμε σε ερωτήματα σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, αμοιβές κ.α.

Ενεργειακοί επιθεωρητές.

 • Οι Ενεργειακοί επιθεωρητές είναι μια νέα ειδικότητα που προέκυψε από την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας. Τα παλιά κτίρια στην Ευρωπαϊκή ένωση έπρεπε να καταγραφούν. Έπρεπε να μετρηθούν οι καταναλώσεις και να δοθούν κίνητρα για την επισκευή και την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές ανέλαβαν αυτήν την εργασία.
 • Οι επιθεωρητές είναι μηχανικοί από διάφορες ειδικότητες που έχουν τη σχετική άδεια από το ΥΠΕΚΑ ( υπουργείο περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής), την αρτιότητα και την εκπαίδευση για να κάνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές εκδίδουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή αλλιώς ενεργειακό πιστοποιητικό για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
 • Οι επιθεωρητές καλούνται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (διαμέρισμα-κατοικία-επαγγελματικός χώρος) προκειμένου να αναλάβουν την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού. Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε αγορά-πώληση, ενοικίαση αλλά και ένταξη στο πρόγραμμα  εξοικονομώ κατ οίκον.
 • Ο ιδιοκτήτης καλεί τον ενεργειακό επιθεωρητή και παραδίδει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την εντολή ανάθεσης. Ο ενεργειακός επιθεωρητής παραλαμβάνει το υλικό και κάνει την μελέτη έτσι ώστε να εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό. Όλα τα στοιχεία του ακινήτου καταγράφονται και γίνεται εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα του υπουργείου. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ενεργειακοί επιθεωρητές & Εξοικονομώ

Μία από τις πολύ σημαντικές εργασίες που αναλαμβάνουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι και το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ αλλά και παλαιότερα το Εξοικονομώ κατ Οίκον. Τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

ενεργειακοί επιθεωρητές εξοικονομώ

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές που εργάζονται για το Εξοικονομώ πρέπει να έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση αλλά και την αντίστοιχη εμπειρία στα επιδοτούμενα προγράμματα Εξοικονομώ και Εξοικονομώ Αυτονομώ. Οι μελέτες είναι αρκετά σύνθετες και θα πρέπει να είναι σε ευθυγράμμιση με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία αλλά και να είναι εναρμονισμένα με το τελικό φάση της κατασκευής.

Οι Ενεργειακοί επιθεωρητές θα πρέπει να γνωρίζουν καλά το αντικείμενο του Εξοικονομώ Αυτονομώ για αυτό και συστήνουμε στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να κάνουν καλή έρευνα της αγοράς έτσι ώστε να βρουν τους κατάλληλους μηχανικούς ή την κατάλληλη εταιρεία για μια σωστή Μελέτη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το κόστος ειδικά στη φάση του Εξοικονομώ Αυτονομώ να είναι το μοναδικό ή το σημαντικότερο κριτήριο. Όλα τα μεγάλα γραφεία και οι έμπειροι μηχανικοί έχουν κάποια ελάχιστη χρέωση η οποία συνήθως ξεκινάει από 400 ευρώ.

Το Εξοικονομώ είναι μία αρκετά σύνθετη διαδικασία γιαυτό και θα πρέπει να γίνουν ενδελεχώς και λεπτομερώς οι εργασίες της Μελέτης από τον Μηχανικό - Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Μητρώο επιθεωρητών

Μέσα από το site του υπουργείου buildingcert.gr μπορεί να γίνει η αναζήτηση για τον στο μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών. Έτσι αν κάποιος ιδιοκτήτης ακίνητου επιθυμεί να βρει κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή στην στο νομό στο δήμο στην περιοχή του πληκτρολογεί buildingcert.gr και μετά αναζήτηση.

ενεργειακοί επιθεωρητές μητρώο

Στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών δίνεται η δυνατότητα να βρει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και να επιλέξει κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή ο οποίος βρίσκεται κοντά στην περιοχή του.

Έτσι αν κάποιος ψάχνει να βρει ενεργειακό επιθεωρητή στην Αττική και ας υποθέσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα στην  Αθήνα στο Παγκράτι. Διαλέγει την Περιφερειακή ενότητα, μετά κεντρικό τομέα Αθηνών πατάει τον Δήμο -  Δήμο Αθηναίων όπου γίνεται τι αναζήτηση για να βρεθεί ο ενεργειακός επιθεωρητή.

Εκεί ο ιδιοκτήτης βλέπει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου τη διεύθυνση του γραφείου τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνία. Στο Μητρώο θα δείτε και την Τάξη για Δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων σε κτίρια συστήματα θέρμανσης και συστήματα κλιματισμού του κάθε μηχανικού.

Επίσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τα προσωπικά στοιχεία του μηχανικού ενεργειακού επιθεωρητή. Έτσι αν γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου ή το επώνυμό του επιθεωρητή πληκτρολογείτε αντίστοιχα Α.Μ. ή το επώνυμο και από εκεί σας δίνονται τα στοιχεία του μηχανικού.

Ενεργειακοί επιθεωρητές συχνές ερωτήσεις.

Πώς βρίσκω ποιοι είναι εγκεκριμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές;

Πώς βρίσκω ποιοι είναι εγκεκριμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές έτσι ώστε να τους καλέσω για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού ;

Η λίστα με τους εγκεκριμένους ενεργειακούς επιθεωρητές δίνεται από το υπουργείο περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στην οποία περιλαμβάνονται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να επιλέξει τον πλησιέστερο στην πόλη και στην περιοχή του ή ανά κατηγορία ενεργειακό επιθεωρητή.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Κατηγορίες.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΥΠΕΚΑ-Κατηγορίες.

Οι δραστηριότητες που μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα και με το Προεδρικό Διάταγμα 100 του 2010, χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, δηλαδή ενεργειακοί επιθεωρητές

 • για κτίρια ( διαμερίσματα, πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.), ενεργειακοί επιθεωρητές σε συστήματα
 • εγκαταστάσεις θέρμανσης και
 • εγκαταστάσεις κλιματισμού.
Αμοιβές.

Αμοιβές Ποιες είναι οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών;

Παλαιότερα οι αμοιβές ήταν προκαθορισμένες από το υπουργείο ανά τύπο ακινήτου και τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. Τώρα όμως οι τιμές είναι ελεύθερες και ο κάθε ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να δώσει τη δική του προσφορά.

Γενικά οι τιμές για την εκδοσή ενός ενεργειακού πιστοποιητικού ξεκινούν από τα €90 για πολύ μικρά ακίνητα. Συνιστούμε να αποφεύγεται όταν ακούτε τιμές €30 και €40 γιατί το  πιθανότερο ειναι να μην γίνει σωστά η μελέτη και να υπάρχουν μελλοντικά προβλήματα.

Οι τιμές διαφέρουν για τα επιδοτούμενα προγράμματα Εξοικονομώ κατ οίκον όπου οι αμοιβές επιδοτούνται στο 100% από το πρόγραμμα.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Τάξεις.
 • Σήμερα γίνεται αυτόματα η ένταξη των επιθεωρητών σε 3 τάξεις. Α,Β,Γ με την Γ να είναι η υψηλότερη τάξη που μπορεί να εκπονεί μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις χωρίς περιορισμούς.
 • Παλαιότερα υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στους ενεργειακούς επιθεωρητές Α΄ και Β΄ τάξης. Η άδεια Α΄ τάξης δίδονταν σε πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν το δικαίωμα της ενεργειακής επιθεώρησης σε κατοικίες και σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού μέχρι τα 100 kW εγκατεστημένη ισχύ. Η άδεια Β΄ τάξης δίδονταν σε διπλωματούχους μηχανικούς οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να κάνουν τις εργασίες της ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίρια όλων των κατηγοριών και χρήσεων (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κ.ά.) αλλά και σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος.
Τυπικά προσόντα του επιθεωρητή

Ποια είναι τα τυπικά προσόντα του επιθεωρητή;

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.ά.) που έχουν την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση αλλά και πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και, έχουν παρακολουθήσει τα απαραίτητα εξειδικευμένα σεμινάρια.

Λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής εκπονώντας την μελέτη ενός κτιρίου προτείνει λύσεις για την βέλτιστη ενεργειακή επάρκεια ή και την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου.

Επίσης προτείνει λύσεις σε υπάρχοντα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις έχουν πολύ γρήγορη απόσβεση και μεγάλο οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου.

10 απαντήσεις στο “Ενεργειακοί επιθεωρητές ερωτήσεις και απαντήσεις.”

 1. Θα ήθελα μια ενημέρωση για το εξοικονομώ. Αν μπορεί κάποιος να με κατεύθυνει και να αναλάβει την αίτηση αν δικαιούμαι

 2. Πώς μπορώ να αναβαθμίσω την άδειά μου για έκδοση ΠΕΑ από Α' τάξη σε Β΄ τάξη ;

 3. Χαίρετε ένας επιθεωρητής Α'τάξης που δεν έχει την δυνατότητα επιθεωρήσεων σε θέρμανσης και κλιματισμό μπορεί να εκδόσει Β' ΠΕΑ;

 4. Καλησπέρα σας! Θα ήθελα να κανονίσω ένα ραντεβού με έναν μηχανικό σας για να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για το εξοικονομώ αυτονομω και για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικου μιας μονοκατοικίας! Ευχαριστώ πολύ και περιμένω νέα σας....

  • Χαίρεται μπορείτε να επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το γραφείο μας ή να μας στείλετε κάποιο email.

 5. Καλησπερα σας,
  Θα μπορουσα να μαθω ποιος ο ρολος των Επιθεωρητων θερμανσης και κλιματισμου ? Υπαρχει αυτος ο ρολος πουθενα στο προγραμμα 'εξοικονομω' ?

  • Στα Προγράμματα Εξοικονομώ δεν υπάρχει απαίτηση για Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης.

 6. καλημέρα είμαι μηχανολόγος μηχανικός τει, εργάζομαι σε μια ιδιωτική εταιρία με μεταλλικές κατασκευές, θα ήθελα να ρωτήσω άν μπορώ να γίνω ενεργειακός επιθεωρητής και αν ναι ποιά είναι η διαδικασία βήμα βήμα. Άμα γίνω ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να παραιτηθώ απο την εργασία μου? Σας ευχαριστώ

 7. ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΨΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΩΔΙΚΟΥςΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε
  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ;
  ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.