ΕΓΣΑ 87 τοπογραφικά διαγράματα για μεταβιβάσεις & κτηματολόγιο

Τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ 87 Greenbuilding

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΕΓΣΑ 87

ΕΓΣΑ 87: Ένα τοπογραφικό σχέδιο είναι απαραίτητο για κάθε ακίνητο, είτε διαμέρισμα, είτε κομμάτι γης. Πρόκειται για μια αποτύπωση της γης στην οποία περικλείεται η ιδιοκτησία μας, στο οποίο δε υφίσταται η καμπυλότητα της επιφάνειας της γης και άρα μιλάμε για μια προβολή του εδάφους σε ένα επίπεδο.

Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κτηματολόγιο τα προηγούμενα χρόνια (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων πχ Δωδεκάνησα). Εδώ και χρόνια τα τοπογραφικά που εκπονούσαν οι μηχανικοί, περιείχαν τις διαστάσεις των ακινήτων που είχαν υποδειχθεί από τους ιδιοκτήτες. Μόνο που πάρα πολλές φορές, τα όρια με τα οποία οριοθετούνταν τα κομμάτια γης ήταν άλλοτε εφήμερα (πχ ένα δέντρο, ένας βράχος, ένας πάσσαλος, μια μάντρα κτλ) ή τελείως ασαφή (υποδείκνυε ο ιδιοκτήτης ένα σημείο «κάπου εδώ»). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα με τα χρόνια, και καθώς οι ιδιοκτησίες άλλαζαν χέρια, να μεγαλώνει η αμφισβήτηση για το που είναι τα όρια των ιδιοκτησιών.

Ένα τοπογραφικό σχέδιο είναι απαραίτητο για κάθε ακίνητο, είτε διαμέρισμα, είτε κομμάτι γης. Πρόκειται για μια αποτύπωση της γης στην οποία περικλείεται η ιδιοκτησία μας, στο οποίο δε υφίσταται η καμπυλότητα της επιφάνειας της γης και άρα μιλάμε για μια προβολή του εδάφους σε ένα επίπεδο. Ένα τοπογραφικό πάντοτε εξυπηρετεί σε πρώτη φάση το σκοπό να είναι ξεκάθαρες οι ιδιοκτησίες των ανθρώπων, υπολογίζοντας τα όρια των κομματιών γης, διαμορφώνοντας τις διαστάσεις και τα εμβαδά των ακινήτων.

Υπήρχαν και υπάρχουν μέθοδοι «εξάρτησης» των κομματιών γης από κάποια σταθερά σημεία ανά την Ελλάδα, κυρίως στις κορυφές των βουνών που είχε με τα χρόνια τοποθετήσει ο στρατός, κι ένας μηχανικός μπορούσε με συγκεκριμένες μεθόδους, να εντάξει μια ιδιοκτησία σε αυτό το δίκτυο «εξάρτησης». Αυτό ήταν πολλές φορές ένα επίπονο, χρονοβόρο και κοστοβόρο εγχείρημα, που στην τελική πολλές φορές περιείχε σημαντικά σφάλματα. Για αυτό και τις περισσότερες φορές αυτή η διαδικασία δεν γινόταν. Επίσης το κράτος δεν απαιτούσε κάποια τυπική διαδικασία πλήρους καθορισμού της ιδιοκτησίας ενώ με τον καιρό, δημιουργήθηκαν νέα συστήματα «εξάρτησης» και όλη η κατάσταση ήταν περίπλοκη.

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και κυρίως των δορυφορικών συστημάτων, τα τοπογραφικά είναι πλέον σε θέση να δημιουργηθούν μέσω καταγραφής τους από δορυφόρους. Επίσης η ελληνική πολιτεία εγκαθίδρυσε ένα και μοναδικό σύστημα εξάρτησης όλων των κομματιών γης της ελληνικής επικράτειας, το λεγόμενο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987  - ΕΓΣΑ 87 και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Κτηματολογίου είναι σε θέση να γίνεται καλύτερη και σαφέστερη απεικόνιση των ιδιοκτησιών. Για αυτό το λόγο, στις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 249/25-11-2011), η πολιτεία απαιτεί την εξάρτηση των ιδιοκτησιών από το σύστημα ΕΓΣΑ 87 , και πλέον οι ιδιοκτησίες εκτός από διαστάσεις και εμβαδά, περιέχουν και μοναδικές συντεταγμένες για κάθε σημείο του ορίου των ιδιοκτησιών. Πλέον με αυτές τις συντεταγμένες, τα οικόπεδα βρίσκονται «αθάνατα» στη θέση τους.

Πηγή: ΥΠΕΚΑ

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.