Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ για την ενοικίαση & αλλαγή ιδιοκτήτη

ΔΕΗ και αλλαγή του ονόματος μετά την ενοικίαση : Μάθετε γιατί χρειάζεται η αλλαγή ονόματος ΔΕΗ στην ενοικίαση.

Η αλλαγή ονόματος ΔΕΗ, είναι επίκαιρη όσο ποτέ με την εποχή των ενοικιάσεων στο φουλ της. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πως και τι είναι απαραίτητο για να γίνει σωστά η αλλαγή ονόματος ΔΕΗ , έτσι ώστε ο λογαριασμός του ηλεκτρικού να έρχεται στον ενοικιαστή του διαμερίσματος. Με τον τρόπο αυτό τα κόστη που επιβαρύνουν την ενοικίαση του ακίνητου είναι βάση πλέον μέρος της συμβατικής υποχρέωσης του ενοικιαστή.

Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο και κάντε εγγραφή στο Newsletter στην ενότητα που βρίσκεται στο τέλος αυτής της ανάρτησης.

αλλαγή ονόματος ΔΕΗ Greenbuilding

Ηλεκτρολογικά

Greenbuilding

Είναι πολύ σχηματικό να γίνει η αλλαγή του ονόματος και να μην παραμείνει ο λογαριασμός στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου ενοικιαστές δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας ΔΕΗ & ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα τα χρέη να βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Για να μην έχετε λοιπόν επιπλέον επιβαρύνσεις διαβάστε παρακάτω πως μπορείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό στο όνομα του ενοικιαστή.

Διαδικασία και δικαιολογητικά αλλαγής ονόματος.

 • Πρώτα από όλα για να γίνει η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ  και εν συνεχεία στο λογαριασμό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί το επικυρωμένο από την εφορία - TAXISNET μισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Για να εγκριθεί  από την εφορία το μισθωτήριο θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακίνητου. Σύντομα να αναφέρουμε ότι για να βγει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό, θα πρέπει να έχει φροντίσει ιδιοκτήτης να μαζέψει τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να καλέσει ένα ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση του πιστοποιητικού. Με το έγκυρο ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί ο ιδιοκτήτης να καταθέσει στην μισθωτήριο στην εφορία.
  • Πλέον η κατάθεση των μισθωτηρίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISNET.
  • Εκτυπώνετε το αποδεικτικό αποδοχής του μισθωτηρίου. Το αποδεικτικό βγαίνει μέσα από το TAXISNET σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή  του ονόματος.
 • Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ και αριθμός παροχής του διαμερίσματος.
 • Επίσης χρειάζεται το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) που πιστοποιεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τα πρότυπα να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, τότε απαιτείτε η έκδοση νέας. Την Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη συνοδεύουν τα έντυπα Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384, Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ.

Με τα παραπάνω έντυπα ο ενοικιαστής υπογράφει το νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, και ο λογαριασμός μπορεί πλέον να έρχεται στο όνομα του.

Η αλλαγή ονόματος ΔΕΗ ηλεκτρονικά δεν μπορεί να γίνει διότι ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά τα απαιτούμενα έντυπα σε κάποιο κατάστημα.

Πλέον εκτός από την ΔΕΗ υπάρχουν και εναλλακτικοί πάροχοι, με διαφορετικά τιμολόγια για την κατανάλωση ρεύματος. Οι εταιρείες αυτές είναι ΗΡΩΝ, elpedison, Protergia,Watt+Volt, volterra,Green. Τα δικαιολογητικά όμως και η διαδικασία για την αλλαγή ονόματος παραμένουν τα ίδια.

Μπορεί να γίνει αλλαγή ονόματος της ΔΕΗ σε οποιοδήποτε κατάστημα;

Για εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε εμπορικό θέμα άφορα την σύνδεση του λογαριασμού σας στην ΔΕΗ μπορείτε να αποταθείτε στο εμπορικό δίκτυο της ΔΕΗ. Για θέματα που αφορούν την αλλαγή του ονόματος σας στον τρέχοντα λογαριασμό, για νέα σύνδεση, για διακοπή του ηλεκτρικοί ρεύματος - διακοπή συνεργασίας με πάροχο, αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό επισκεφθείτε 7:30 – 14:00 οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ.

Μπορεί να γίνει αλλαγή ονόματος στην ΔΕΗ ηλεκτρονικά;

Η αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Πρέπει να γίνει κανονικά η διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω σε ένα από τα καταστήματα της ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα.

Το μόνο που μπορεί ηλεκτρονικά όσον αφορά το όνομα και λοιπά προσωπικά στοιχεία είναι μικρές αλλαγές και διορθώσεις. Δηλαδή αν πρέπει να αλλαχθεί κάποιος αναγραμματισμός στο όνομα, ΑΔΤ, ΑΦΜ τότε αυτά μπορούν να γινουν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ.

Πρέπει να πληρωθεί εγγύηση στη ΔΕΗ για αλλαγή ονόματος;

Με την υπογραφή για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΗ θα πρέπει να πληρωθεί και η σχετική εγγύηση. Η εγγύηση επιστρέφεται στον υπεύθυνο, που έχει υπογράψει την σύμβαση, δηλαδή στον ενοικιαστή του ακίνητου.

Για πληροφορίες σχετικά με το πόσο της εγγύησης, άλλα και τον τρόπο καταβολής καλέστε τον σχετικό τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ 11770.

Χρειάζεται να γίνει αλλαγή ονόματος ΔΕΗ με δωρεάν παραχώρηση;

Η δωρεάν παραχώρηση είναι μια πράξη που γίνεται συνήθως σε συγγενικά πρόσωπα. Πάτερα και μητέρα στα παιδιά ή και αντίστροφα. Η δωρεάν παραχώρηση αναγράφεται στο Ε2. ΑΝ για κάποιο λόγο χρειάζεται να αλλάξει το όνομα, τότε με το Ε2 που είναι το σχετικό έντυπο μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Μπορεί να γίνει η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ με χρέος;

Φυσικά και μπορεί να αλλαχθεί το όνομα στο ρολόι της ΔΕΗ ενώ υπάρχει χρέος. Τις περισσότερες φορές άλλωστε γίνεται αυτό ακριβώς. Το χρέος όμως βαραίνει τον υπόχρεο και προφανώς θα πρέπει να το εξοφλήσει ή να το διακανονίσει.

Σε περίπτωση μη πληρωμής των οφειλών στην ΔΕΗ ο εν λόγω υπόχρεος δεν θα μπορεί μελλοντικά να κάνει νέα σύνδεση.

Πως γίνεται η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ λόγω θανάτου;

Πρώτα από όλα θα πρέπει να κρίνετε αν είναι απαραίτητο να γίνει η αλλαγή του ονόματος λόγω θανάτου. Στις περισσότερες περιπτώσεις που το ακίνητο ανήκει και παραμένει στην οικογένεια δεν γίνεται καμια αλλαγή.

Αν όμως χρειαστεί να νοικιαστεί κάποιο ακίνητο τότε θα πρέπει να προσκομίσετε και την ληξιαρχική πράξη του θανόντος, μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας και το βεβαίωση εγγυτέρων συγγενών.

Ποιο είναι το κόστος για αλλαγή ονόματος;

Το κόστος για την αλλαγή ονόματος στην ΔΕH δεν το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις των ακινήτων. Εξαρτάτε εάν το ακίνητο είναι κατοικία ή επαγγελματικό. Αν είναι επαγγελματικό έχει σημασία η επαγγελματική χρήση που γίνεται και τι τιμολόγιο έχει. Το ακριβές ποσό θα το μάθετε μόνο από την ΔΕΗ που έχει την συνολική ευθύνη για εκδοσή της εγγύησης. Ενδεικτικά το κόστος για να γίνει η αλλαγή ονόματος στην ΔΕΗ για μια συνηθισμένη κατοικία συνήθως δεν ξεπερνά τα 150€.

Πηγή: ΔΕΗ

Ενεργειακή αναβάθμιση με επιδότηση εως 70%

Μειώστε τους λογαριασμούς

 

Μάθετε Τώρα

Δείτε Τώρα τις Υπηρεσίες μας

Εγκατάσταση θέρμανσης

•Στην Greenbuilding έχουμε μεγάλη εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης.
•Η Greenbuilding θα εγκαταστήσει το σωστό σύστημα για το σπίτι, την οικογένειά σας και τον τρόπο ζωής σας. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης στην Αττική.
•Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς για να σας βοηθήσουμε να επιλέξτε σωστά την εγκατάσταση θέρμανσης του σπιτιού σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερμομόνωση με την Greenbuilding

•Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του γραφείου μας αναλαμβάνουν την λεπτομερή μελέτη για την θερμομόνωση του ακινήτου σας.
•Γίνεται πλήρης καταγραφή και αποτύπωση του χώρου, εκπονείται η σχετική μελέτη και προτείνεται η βέλτιστη λύση.
•Εξειδικευμένοι τεχνίτες υλοποιούν την μελέτη που έχουν εκπονήσει οι μηχανικοί μας.
•Όλες οι εργασίες που γίνονται επιβλέπονται από τους εργοδηγούς της Greenbuilding.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26 απαντήσεις στο “Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ για την ενοικίαση & αλλαγή ιδιοκτήτη”

 1. Είμαι ιδιοκτήτης του σπιτιού (47τμ διαμέρισμα), Έπαιρνα το επίδομα αλληλεγγύης έως κ τό Δεκέμβρη, αλλά με τη νέα κυβέρνηση απαιτείται λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα μου.Τι χρειάζεται και αν γίνεται να πληρωθούν με δόσεις ή μέσω διαδικτύου.

 2. Ηθελα να σας ρωτησω: μπορει καποιος να εχει 2 αριθμους ρευματος στο ονομα του?? Δηλαδη απο ενα σπιτι ξεχωριστα μονοκατοικια που εμενε αλλα οχι πλεον κ ενα που νοικιαζει ηδη τωρα??? Στο ιδιο ονομα παντα! Ευχαριστω!

  • Χαίρεται φυσικά και μπορείτε να έχετε όσους αριθμούς θέλετε, αρκεί να το σπίτι να είναι σύμφωνο με την νομοθεσία.

 3. Χαίρεται και καλή χρονιά.Πρόκειται να δώσω προς ενοικίαση ένα διαμέρισμα μου.Είναι υποχρεωτική η αλλαγή ονόματος στην ΔΕΗ;Εάν εμπιστεύομαι τον ενοικιαστή μπορώ να συνεχίσω να έχω την παροχή της ΔΕΗ στο όνομά μου ή είναι υποχρεωτική η αλλαγή βάση νόμου.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Όχι δεν ειναι υποχρεωτικό αλλά καλό να αναλαμβάνει και να πληρώνει ο ενοικιαστής τις υποχρεώσεις του.

 4. Εγινε αγορα διαμερισματος 51 τετραγωνικα ο πωλητης το πηρε στη κατοχη του απο τη ψιλη κυριοτητα μετα απο το θανατο της μητερας του
  1)Ο λογαριασμος ηταν στο ονομα του θανοντος πατερα του Τι χρειαζεται για να γινει αλλαγη ονοματος.
  2)Την μερα των συμβολαιων ειχε εξοφλησει τον εναντι λογαριαμο. Το σπιτι παραμενει κενο. θα πρεπει να πληρωσει και τον εκκαθαριστικολογαριαμο?

 5. Χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη για να αλλάξει ο ενοικιαστής το όνομα στο λογαριασμό της ΔΕΗ;

 6. Καλησπερα σας έκανα συμβόλαιο σαν ενοικιάσεις και ήρθε ένας ηλεκτρολόγος για έλεγχο λόγου αλλαγής ονόματος και επειδή μάλλον έχει περάσει τα 14 χρόνια βγήκε ένα κόστος 50€
  Αυτό το πληρώνω εγώ σαν νοικιάστεις ή αυτός που του νοικιάζω το σπίτι

  • Η έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας των Εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι συνδεδεμένη με την ιδιοκτησία. Πολλές φορές μπορεί στις παρατηρήσεις μπορεί να απαιτηθούν να γίνουν έξτρα εργασίες έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το ηλεκτρολογικό δίκτυο ενός σπιτιού. Αυτά τα κόστη συνήθως βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Πάντα είναι ένα θέμα τι έχετε συμφωνήσει, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκεται το ακίνητο καθώς και το ενοίκιο για το εν λόγω ακίνητο.

 7. Καλησπέρα σας, έχω έναν ενοικιαστή στον οποιο από το συμβόλαιο έχουμε συμφωνήσει να αλλάξει τους λογαριασμούς στο όνομα του, παρόλα αυτά εδώ κ ένα χρόνο αποφεύγει να το γυρίσει στο όνομα του... Μπορώ να κάνω κάτι για να εξασφαλισω ότι δεν θα μου αφήσει χρέη κ θα τρέχω? Πως μπορώ να τον πιέσω να το αλλάξει? Οπότε του το λεω μου απαντάει ότι ναι θα το αλλάξει κ να μην ανησυχω, αλλά ακόμα δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια 1+ χρόνο μετά..
  Ευχαριστω πολύ!

  • Καλό ειναι να παρακολουθείτε τις καταναλώσεις τακτικά. Οι όροι της μίσθωσης αναγράφονται στο μισθωτήριο που υπογράφεται και από τα 2 μέρη. Σε κάθε περίπτωση καλό ειναι να συμβουλευθείτε τον δικηγόρο σας.

 8. Καλημέρα.
  Σε περίπτωση θανάτου του ανθρώπου που νοικιάζει ένα σπιτι και αφού έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδοτησης ώστε να αλλάξει το όνομα στον νεο ενοικιαστή, τι συμβαίνει αν το χρέος του πρώτου που είναι ρυθμισμένο σε δόσεις δεν από πληρωθεί από τους εν ζωή συγγενείς;
  Υγ: Οι συγγενείς έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά.

 9. Είμαι ιδιοκτήτης ενός ενοικιαζόμενου διαμερίσματος. Ο ενοικιαστής έκανε διακοπή ρεύματος στη ΔΕΗ (δεν ξέρω με ποιο τρόπο) και συνεχίζει να μένει μέσα χωρίς ρεύμα (το έχει μόνο για να κοιμάται....). Κάνω εκχώρηση ενοικίων προς την ΑΑΔΕ λόγω ανείσπρακτων ενοικίων. Για το διάστημα που μένει μέσα χωρίς ρεύμα ποιός επιβαρύνεται τις λοιπές χρεώσεις της ΔΕΗ (δηματικά ρήτρα αναπροσαρμογής κλπ....); Το ότι έκοψε το ρεύμα χωρίς να υπάρχει λύση μίσθωσης είναι αποδεκτό; Μπορεί να επικαλεστεί την διακοπή ρεύματος για να γλυτώσει τα μισθώματα που χρωστάει;

 10. Πόσο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να πληρώσω για να γίνει σύνδεση σε νέο όνομα σε μια επιχείρηση? Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της επιχείρησης ήταν στην energy. Θέλω να γυρίσω στη ΔΕΗ! Πόσες μέρες θα κάνει? Θα μείνω κάποιες μέρες χωρίς ρεύμα?

 11. Καλησπερα σας Νοίκιαζα ένα σπίτι και τώρα θελω να το γυρίσω στον ιδιοκτήτη Τι Πρέπει να κάνω;

 12. Eχω νοικιάσει ένα υπόγειο εδώ και τρεις μήνες και ο νοικάρης μου δεν έχει βάλει ακόμη ρεύμα.Με ανησυχεί μήπως αναγκαστώ να πληρώσω στο τέλος το ΤΑΠ στο Δήμο κ.α.

 13. καλησπέρα σας νοικιάζω ένα σπίτι με μίσθωση κανονικά, ο ιδιοκτήτης κάθε μήνα μου στέλνει λογαριασμό ρεύματος χειρόγραφο κ μου χρεώνει 0.40λεπτα το κιλοβατώρε το σπίτι μου φυσικά δεν έχει ρολόι έχει μετρητή αλλά παρόλα αυτά δεν έχω λάβει ποτέ νόμιμη απόδειξη για τα χρήματα που ζητάει κ έχω δώσει.τι να κάνω

 14. Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος που έχω για εκμετάλευση (ενικίαση με το μήνα). Είναι ενοικιασμένο αλλά ο ενοικιαστής (έχει συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στο όνομά του) φεύγει. Τι θα γίνει μέχρι να μπεί νέος ενοικιαστής? Το διαμέρισμα δε θα έχει ηλεκτρικό ρεύμα ούτε φ/α? Έχει νόημα να κάνω νέο συμβόλαιο ρεύματος & φ/α στο όνομά μου (σαν ιδιοκτήτης) μέχρι να μπει νέος ενοικιαστής οπότε θα κάνει συμβόλαια στο όνομά του? Τι γίνεται συνήθως σε αυτή την περίπτωση?

 15. Εχω ενα ακινητο το οποιο ειναι αποκτημα απο γονικη παροχη . Η μητερα μου που μου εκανε την γονικη παροχη απεβιωσε .Το ρολοΙ της ΔΕΗ ειναι ακομα στο ονομα της μητερας μου .Το ακινητο το εχω παραχωρηση την κορη μου που εχει παντρευτει .
  Τα ερωτηματα μου ειναι
  α) το πιστοποιητικο του ηλεκτρολογου σε ποιο ονομα πρεπει να βγει ?
  β) ποιες οι διαδικασιες για να παει απευθειας στο ονομα της κορης μου ?
  Ευχαριστω
  Νικος Γ

 16. είμαι ενοικιαστής θέλω να βάλω νυχτερινό ρεύμα επιβαρύνει εμένα η τον ιδιοκτήτη μου;

 17. είμαι ενοικιαστής θέλω να αλλάξω το ρεύμα σε νυχτερινό επιβαρύνει εμένα η τον ιδιοκτήτη μου;

 18. το πιστοποιητικό λήξει ποιος το πληρώνει για ανανέωση ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης

 19. Το ηλεκτρολογικό σχέδιο όταν λήξει ποιος το πληρώνει για ανανέωση ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης

 20. καλησπέρα και καλή χρονιά.
  είμαι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου το οποίο ενοικιάζω.μπορω εγώ να αλλάξω το όνομα της παροχής από το δικό μου στου ενοικιαστή??

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.