Μηχανολογικές Μελέτες

Μηχανολογικές Μελέτες : Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανολογικού σχεδιασμού.

Η ομάδα μηχανολόγων μηχανικών μηχανικών της Greenbuilding αξιοποιώντας την εμπειρία ετών σας παρέχει ειδικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού σχεδιασμού.

Μηχανολογικές Μελέτες

Η ομάδα μηχανικού σχεδιασμού μας ειδικεύεται σε:

 • Πλήρη έργα μηχανικού σχεδιασμού
 • Προδιαγραφές μηχανικής απόδοσης και πεδίο εργασιών
 • Σχεδιασμός συστημάτων κλιματισμού
 • Σύστημα ψυχρού ύδατος και ενισχυμένα συστήματα ψυχρού ύδατος
 • Ανανεώσιμες και βιώσιμες λύσεις
 • Μονάδα παραγωγής θερμότητας
 • Τηλεθέρμανση και συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού
 • Μελέτη παράγωγης και διανομή ζεστού και κρύου νερού
 • Εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού
 • Συστήματα Διανομής και Μελέτη Φυσικού Αερίου
 • Συστήματα Διανομής Υγραερίου
 • Δίκτυα Αποχέτευσης
 • Θερμομόνωση
 • Πυρασφάλεια – Πυρανίχνευση
 • Μελέτη ΚΕΝΑΚ
 • Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων
 • Συμμορφωμένες μηχανικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς κατασκευής

Μηχανολογικές Μελέτες Θέρμανσης Κλιματισμού Αερισμού

Συστήματα και εγκαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται σε εμπορικά, βιομηχανικά και κτίρια με κατοικιών. Ωστόσο, τρεις είναι οι βασικοί τύποι που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των μηχανολογικών μελετών ενός κτιριακού έργου.

 • Μελέτη θέρμανσης του χώρου
 • Μελέτη Κλιματισμού
 • Μελέτη  για Μηχανικό εξαερισμό

Τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν για να κρατήσουν την θερμοκρασία και την υγρασία μέσα στον χώρο σε ένα εύρος που παρέχει άνεση και υγεία. Ο μηχανικός εξαερισμός ελέγχει και εξασφαλίζει την συγκέντρωση ρύπων σε χαμηλά και ασφαλή επίπεδα. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις λειτουργούν καλύτερα, όταν η σχεδιασμός του εξοπλισμού είναι σωστός.

Είναι σημαντικό οι μηχανολογικές μελέτες να έχουν γίνει με οδηγό την λειτουργικότητα, την απλότητα και την ευκολία στην κατασκευή αλλά και συντήρηση. Σύνθετες και πολύπλοκες μελέτες πολλές φορές έχουν αντίθετα αποτελέσματα.

 • Για παράδειγμα, οι υπερδιαστασιολογημένοι λέβητες, δημιουργούν διακυμάνσεις στον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου και αυξημένη κατανάλωση.
 • Τα καλοριφέρ, τα fan coil και γενικά οι τερματικές μονάδες θα πρέπει να μπουν στην σωστή τους θέση. Η επιλογή του τύπου αλλά και την θέσης είναι προϊόν μιας σύνθετης Μηχανολογικής Μελέτης.
 • Μια συνέπεια έλλειψης μηχανολογικής μελέτης είναι ο ανεπαρκής έλεγχος της εσωτερικής υγρασίας. Τα διεθνή πρότυπα και κανονισμοί συνιστούν την σχετική υγρασία μεταξύ 30% και 60% για τους εσωτερικούς χώρους. Η χαμηλή υγρασία μπορεί να ερεθίσει το δέρμα των ανθρώπων, ενώ η υψηλή υγρασία να διευκολύνει την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.
 • Εκτός από τον σωστό σχεδιασμό του εξοπλισμού, η Μηχανολογική Μελέτη που προσφέρουμε στην Greenbuilding περιλαμβάνει τη χάραξη βέλτιστων διαδρομών για συστήματα διανομής θερμότητας και κλιματισμού. Περιλαμβάνεται δίκτυο αεραγωγών, δίκτυο σωληνώσεων και  υδραυλικών υποδοχών.
 • Μελέτη Λεβητοστασίου και Ψυχροστασίου.

Δείτε Κάποια από τα Έργα μας

Μηχαλογική Μελέτη Υποσταθμού
Μηχαλογική Μελέτη Κατασκευή Πυρόσβεσης
Μηχαλογικές Μελέτες Ατμού