Μηχανολογικές Μελέτες

 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανολογικού σχεδιασμού.

Η ομάδα μηχανολόγων μηχανικών μηχανικών της Greenbuilding αξιοποιώντας την εμπειρία ετών σας παρέχει ειδικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού σχεδιασμού.

Η ομάδα μηχανικού σχεδιασμού μας ειδικεύεται σε:

 • Πλήρη έργα μηχανικού σχεδιασμού
 • Προδιαγραφές μηχανικής απόδοσης και πεδίο εργασιών
 • Σχεδιασμός συστημάτων κλιματισμού
 • Σύστημα ψυχρού ύδατος και ενισχυμένα συστήματα ψυχρού ύδατος
 • Ανανεώσιμες και βιώσιμες λύσεις
 • Μονάδα παραγωγής θερμότητας
 • Τηλεθέρμανση και συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού
 • Μελέτη παράγωγης και διανομή ζεστού και κρύου νερού
 • Εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού
 • Συστήματα Διανομής Φυσικού Αερίου
 • Συστήματα Διανομής Υγραερίου
 • Δίκτυα Αποχέτευσης
 • Θερμομόνωση
 • Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση
 • Μελέτη ΚΕΝΑΚ
 • Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων
 • Συμμορφωμένες μηχανικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς κατασκευής