Είναι το οικόπεδο μου άρτιο και οικοδομήσιμο;

άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο Greenbuilding

Άρτιο και οικοδομήσιμο.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που ελέγχουμε, όταν πρόκειται να ασχοληθούμε με ένα οικόπεδο μας ή αγροτεμάχιο μας, είναι αν μπορεί να «χτίσει», αφού αυτή του η ιδιότητα, του καθορίζει και την τιμή του. Το «τι χτίζει» , ελέγχεται σε δεύτερη φάση.

Για να δούμε λοιπόν «αν χτίζει» θα πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Άρτιο γεωτεμάχιο.

Για να είναι άρτιο ένα γεωτεμάχιο, οφείλει βάσει των νόμων:

α) να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από ένα συγκεκριμένο εμβαδόν που το κράτος έχει ορίσει και

β) να έχει «πρόσωπο» , να εφάπτεται δηλαδή σε κοινόχρηστο χώρο (πχ δρόμο) σε μήκος μεγαλύτερο από κάποιο που το κράτος πάλι έχει ορίσει.

Για παράδειγμα αν σε κάποια περιοχή, το κράτος έχει ορίσει ότι το ελάχιστο εμβαδόν Ε=300m2 και το ελάχιστο πρόσωπο Π=10m, τότε ένα οικόπεδο μικρότερο από 300m2 ή που δεν εφάπτεται σε κοινόχρηστο χώρο κατά μήκος 10 μέτρων, δεν είναι άρτιο και κατ΄ επέκταση , δεν μπορεί να βγάλει οικοδομική άδεια και να «χτίσει». Σε αυτήν την περίπτωση μάλιστα, όταν είναι εντός σχεδίου πόλεως, το κράτος συνήθως έχει μεριμνήσει ώστε να γίνει προσκύρωση του οικοπέδου σε γειτονικά οικόπεδα, να γίνουν αποζημιώσεις κ.α, μέσα από μια διαδικασία που αποτελεί την κατάρτιση του «σχεδίου πόλεως».

Παρεκκλίσεις της αρτιότητας.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν την κατά κανόνα αρτιότητα. Συνήθως όμως υπάρχουν και παρεκκλίσεις της αρτιότητας, για οικόπεδα που έχουν σχηματισθεί σε παλιότερες χρονολογίες.

Παράδειγμα

Με αναφορά στο υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής  για ένα τυχαίο ακίνητο. Το παράδειγμα μια έκταση που σήμερα έχει Ε=200m2 και Π=10m, μπορεί να έχει Ε=112,50m2 και Π=6μ για όσα οικόπεδα υφίστανται ως σήμερα, από πριν από την 1/1/1978.

Οικοδομήσιμο ένα γεωτεμάχιο.

Για να είναι οικοδομήσιμο ένα γεωτεμάχιο , θα πρέπει

α) να συντρέχει η αρτιότητα και επιπλέον ,

β) κατόπιν εφαρμογής των όρων δόμησης της περιοχής να μπορεί να εγγραφεί εντός του οικοπέδου, μια κατασκευή συγκεκριμένων διαστάσεων (εμβαδόν 50μ2 , πλευρά 5μ).

Για παράδειγμα ένα οικόπεδο 15μx30μ, με μικρές πλάγιες αποστάσεις δεν έχει θέμα οικοδομησιμότητας. Μπορεί να προκύψει ένα μη οικοδομήσιμο οικόπεδο αν πχ έχει τέτοια μορφή ώστε εφαρμόζοντας τις πλάγιες αποστάσεις ή τους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους ή άλλους περιορισμούς, να μην μπορεί να προκύψει μια κατασκευή.

Συνοπτικά απαντήσαμε στο ερώτημα τι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο. Πληροφορίες για όλους τους περιορισμούς μας δίνουν οι εκάστοτε πολεοδομίες.

Πηγή: ΥΠΕΚΑ

Επωφεληθείτε από τις Υπηρεσίες μας

Βεβαίωση μηχανικού Νόμου 4495/2017

•Με το Νόμο 4495/2017 είναι υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται.
•Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού πιστοποιείται ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ” υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Πώς πραγματικά έχετε φανταστεί το σπίτι σας; την επιχείρηση σας;
Θέλετε να μένετε στο σπίτι που ονειρεύεστε;

Οικοδομική άδεια, Σοβαρά και Αξιόπιστα. Για τις οικογένειες για τους επαγγελματίες και τις εταιρείες. Greenbuilding για ένα καλύτερο σύστημα έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Ελέγξτε με την Greenbuilding την ορθότητα της κατασκευής του ακινήτου σας.
Τακτοποιήστε άμεσα το ακίνητο σας με τον νέο νόμο και επωφεληθείτε των εκπτώσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.