Υπηρεσίες Project Management και Επίβλεψη κατασκευών

Project Management και Επίβλεψη κατασκευών.
Επίβλεψη κατασκευών από την Greenbuilding. Σας καθοδηγούμε αναλαμβάνοντας το Project Management του εργου σας. Με την Greenbuilding θα ολοκληρώσετε το έργο σας έγκαιρα, εντός του προϋπολογισμού και με όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ποιότητας.