Πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

Εξοικονομώ Επιχειρώ  για επιδότηση στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Αναμένεται το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ: Μετά από τα επιτυχημένα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια : το Εξοικονομώ κατ Οίκον μέχρι και το Εξοικονομώ 2021 η Ελληνική Κυβέρνηση ετοιμάζει πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας και στις επιχειρήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι οι επαγγελματικοί χώροι, οι επιχειρήσεις καταναλώνουν ενέργεια που πολλές φορές είναι αρκετά μεγαλύτερη από την κατανάλωση ενός νοικοκυριού.

Η κατανάλωση της ενέργειας στους επαγγελματικούς χώρους στοχευμένα μπορεί να μειωθεί. Με σωστό σχεδιασμό, μετρήσεις και έλεγχο μπορει να μειωθεί σημαντικά το ενεργειακό προφίλ μιας επιχείρησης.

Το νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ θα επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Δικαιούχοι στο πρόγραμμα θα είναι υφιστάμενες, μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες . Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός αναμένεται να είναι έως 500.000 ευρώ ανά αίτηση δηλαδή ανά επιχείρηση με το ύψος της επιδότησης αναμένεται ότι θα φτάσει στο 50%.

Εξοικονομώ για την επιχείρηση σου!!!

Δικαιούχοι Εξοικονομώ Επιχειρώ

Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα επιδοτήσει ενεργειακά τις επιχειρήσεις. Πάντα μιλάμε για δυνητικά δικαιούχους μιας και η τελική έγκριση γίνεται ύστερα από έλεγχο από το Πρόγραμμα.

Επιλέξιμες για τη δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο στις υπηρεσίες και στον τουρισμό πλην από τις δραστηριότητες οι οποίες εξαιρούνται από το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες και υπηρεσίες τύπου franchising, shop-in-shop και δίκτυα πρακτόρευσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα την κατοικία του δικαιούχου (δηλαδή περισσότερες ατομικές επιχειρήσεις).

Δικαίωμα συμμετοχής και ενισχύσεις από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του συγκεκριμένη δράση έχουν υφιστάμενες μεσαίες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται  στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα Ι):

  • Μεσαία επιχείρηση λιγότερους από 250 εργαζόμενους με κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ
  • Μεσαία επιχείρηση λιγότερους από 50 εργαζόμενους με κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ
  • Μεσαία επιχείρηση λιγότερους από 0 εργαζόμενους με κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ
Έλεγχος και προετοιμασία για το εξοικονομώ.

 

Στην Greenbuilding Αναλαμβάνουμε την μελέτη, την σύνταξη του φακέλου αλλά και την κατασκευή των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης για την επιχείρησή σας κλείστε ραντεβού

 

Κλείστε ραντεβού