Τακτοποίηση αυθαιρέτων δικαιολογητικά: Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

τακτοποίηση αυθαιρέτων δικαιολογητικά Greenbuilding, μάθετε τα δικαιολογητικά

Αυθαίρετα

Greenbuilding

Ο όρος τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι συνυφασμένος με τα έξοδα που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα ακίνητο, για αυτό και υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μόνο στο άκουσμά του.

Ξεκινώντας, να αναφέρουμε πολύ σύντομα ότι ένα ακίνητο θεωρείται αυθαίρετο εάν

 • Έχει κατασκευασθεί χωρίς οικοδομική άδεια
 • Ένα τμήμα του υπερβαίνει τους όρους δόμησης της οικοδομικής άδειας
 • Έχει διαφορετική χρήση (κατοικία, γραφείο, αποθήκη, κ.ά.) σε σχέση με τη χρήση που αναγράφεται στην άδεια.

Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι αυθαίρετο δε θεωρείται νόμιμο και μπορεί ως και να κατεδαφισθεί (το αυθαίρετο τμήμα του) και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικές παροχές, για παράδειγμα σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης ή αποχέτευσης. Ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου δεν μπορεί να συντάξει, εκτός της αποδοχής κληρονομιάς, καμία συμβολαιογραφική πράξη (μεταβίβαση, γονική παροχή, κ.ά.) για το συγκεκριμένο ακίνητο καθώς αυτή κρίνεται παράνομη και θα υπάρχουν κυρώσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κόσμος που δε γνωρίζει ότι το σπίτι του πιθανόν να έχει αυθαιρεσίες, είτε μικρές, είτε μεγάλες.

Με το νέο νόμο 4178/13 δίνεται η δυνατότητα στα αυθαίρετα τμήματα να τακτοποιηθούν για 30 χρόνια ή και να νομιμοποιηθούν . Όλα τα αυθαίρετα προ του 1955 θεωρούνται πλέον νόμιμα ενώ για τα αυθαίρετα προ της 9/6/1975 γίνεται νομιμοποίηση με μόνο 500€. Επίσης για τα αυθαίρετα προ της 1/1/1983 γίνεται νομιμοποίηση πληρώνοντας πρόστιμο με μεγάλη έκπτωση.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων δικαιολογητικά.

Τα απαραίτητα για την τακτοποίηση αυθαιρέτων δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσετε στο μηχανικό είναι τα εξής:

 • Αντίγραφο της ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 • Αντίγραφο του τελευταίου εντύπου δήλωσης Ε9 από την αρμόδια ΔΟΥ ,
 • Αντίγραφο στελέχους της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από την Πολεοδομία
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (θεωρημένο από την Πολεοδομία)
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας – Συμβόλαιο
 • Σχέδια θεωρημένα από την Πολεοδομία (διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές)
 • Αντίγραφα περαιώσεων παλαιότερων νόμων (Ν.1337/83, Ν.3843/10, Ν.4014/11 κτλ.)
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές
 • Εξουσιοδότηση μηχανικού

Με την παραλαβή τουλάχιστον των σχεδίων, του συμβολαίου και της άδειας από τα απαραίτητα για την τακτοποίηση αυθαιρέτων δικαιολογητικά, ο μηχανικός επισκέπτεται το υπό ένταξη ακίνητο για να το μετρήσει. Οι μετρήσεις αφορούν στο κατά πόσο διαφοροποιείται η πραγματική κατάσταση του ακινήτου από αυτήν της αδείας.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι στα αναγκαία για την δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και το μηχανικό που θα αναλάβει την τακτοποίηση.

 

Τακτοποιήστε το αυθαίρετο.

Αφήστε τα στοιχεία σας

Πηγή: ΥΠΕΚΑ

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.