Υδραυλικοί - Υδραυλικές Εργασίες.

Ψάχνουμε για Υδραυλικούς σε όλη την Ελλάδα. Τα συνεργεία των υδραυλικών θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και να ασκούν νόμιμα την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Θα πρέπει να μπορούν εγκαθιστούν, συντηρούν και να επισκευάζουν δίκτυα σωληνώσεων με τα εξαρτήματα και ότι μικρούλικα απαιτηθούν.

Οι υδραυλικοί συνεργάτες θα πρέπει να έχουν τεχνική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία για να εργαστούν σε δίκτυα θέρμανσης, ψύξης, διανομής νερού και αποχέτευσης σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Οι υδραυλικοί συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό να εργάζονται με ασφάλεια και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθήκοντα εργασίας Υδραυλικού - Ο συνεργάτης θα πρέπει να μπορεί να να:

 • Διαβάζει μηχανολογικό σχέδιο να αναλύει τις προδιαγραφές της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων, των συστημάτων αποχέτευσης και όλων των υδραυλικών υλικών
 • Εγκαθιστά είδη υγιεινής όπως νεροχύτες, νιπτήρες, ντουζιέρες και λεκάνες
 • Εγκαθιστά σωλήνες, εξαρτήματα, στηρίγματα για σωλήνες, εξοπλισμό και εξαρτήματα
 • Συναρμολογεί εξαρτήματα, εξοπλισμό και βαλβίδες για την εγκατάσταση
 • Τροποποιεί το μήκος των σωλήνων, των εξαρτημάτων και άλλων υδραυλικών υλικών, όπως απαιτείται για την κατασκευή ή την ανακαίνιση του έργου
 • Χρησιμοποιεί με επάρκεια όλα τα απαραίτητα εργαλεία
 • Εγκαθιστά συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού
 • Συνεργάζεται με άλλα συνεργεία όπως οικοδόμους, σοβατζήδες, πλακάδες, ηλεκτρολόγους, για την εγκατάσταση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Δοκιμάζει συστήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων για διαρροές και άλλα προβλήματα
 • Επισκευάζει βλάβες σε υδραυλικά δίκτυα
 • Αναλύει άμεσα τα τεχνικά προβλήματα,  να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία υλικά για την ασφαλή επισκευή μιας βλάβης
 • Επιλέγει υδραυλικά υλικά με βάση την τοποθεσία και τις χρήσεις του κτιρίου
 • Ακολουθεί πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και να συμμορφώνεται με την νομοθεσία
 • Διεξάγει επιθεωρήσεις συστημάτων υδραυλικών εγκαταστάσεων για τον εντοπισμό και την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων

 

Υδραυλικοί δεξιότητες και προσόντα:

Οι Υδραυλικοί που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Greenbuilding θα πρέπει να έχουν :

Συνεργατικές ικανότητες, άριστες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης σύνθετων αποφάσεων, καλή επικοινωνία και διαπροσωπικές ικανότητες, καλή τεχνική εκπαίδευση, αντοχή και καλή φυσική κατάσταση.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.