Πόσο σημαντικός είναι ο φωτισμός των καταστημάτων.

φωτισμός καταστημάτων

Φωτισμός καταστημάτων: Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις φωτισμού σε ένα επαγγελματικό χώρο. 

Ο φωτισμός των καταστημάτων παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας ενός καταστήματος. Αρκεί να αναλογιστούμε πόσα στοιχεία καλείται να αναδείξει ο σωστός φωτισμός για να καταλάβουμε τη σημασία του. Για παράδειγμα, με το σωστό φωτισμό αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του εμπορεύματος (το ακριβές χρώμα του, η υφή του κ.ά.)αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και εργαλείο προσανατολισμού αφού διευκολύνει την κυκλοφορία των πελατών στο χώρο.

Καθώς ο φωτισμός μπορεί να συμβάλει και στην αύξηση των πωλήσεων δε θα πρέπει η μελέτη του να παραμελείται. Κατά το σχεδιασμό του φωτισμού του καταστήματος υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Αρχικά θα πρέπει να προσελκύει τους πελάτες να μπουν στο χώρο του καταστήματος και στη συνέχεια να τους βοηθάει να εξετάσουν το προϊόν. Ο σωστός φωτισμός παίζει ρόλο ακόμη και στο «κλείσιμο» της πώλησης, αφού βοηθάει τους υπαλλήλους να ολοκληρώνουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις συναλλαγές και να συσκευάζουν τα προϊόντα.

Φυσικά, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μελέτη του φωτισμού, όπως για παράδειγμα πόσες ώρες ημερησίως παραμένει ανοιχτό το κατάστημα, αν υπάρχει φυσικός φωτισμός, η έκταση και οι χώροι του καταστήματος, το είδος του εμπορεύματος κτλ. Ειδικά στο φυσικό φωτισμό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία αφού συμβάλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας που καταναλώνεται για αυτό το λόγο.

Φωτισμός καταστημάτων - τύποι φωτισμού.

Γενικός.

Γενικός είναι ο κυρίως φωτισμός σε ένα κατάστημα. Είναι αυτός που κάνει τους πελάτες να αισθάνονται άνετα στον χωρώ. Ο γενικός φωτισμός καταστημάτων διευκολύνει την πρόσβαση των πελατών στους επιμέρους χώρους του καταστήματος και διασφαλίζει τον χαρακτήρα και την αίσθηση του επαγγελματικού χώρου.

Ενέργειας.

Είναι πιο συγκενρτρωμένος φωτισμός που εστιάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές του καταστήματος έτσι ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες. Συνήθως φωτίζονται καλύτερα συγκεκριμένοι χώροι όπως το ταμείο, η είσοδος του καταστήματος κλπ.

Έντονος.

Χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες περιοχές του καταστήματος ή του επαγγελματικού χώρου έτσι ώστε να δώσει ιδιαίτερη αίσθηση και βαρύτητα στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο έντονος φωτισμός καταστημάτων χρησιμοποιείται για να φωτίζονται προϊόντα, ράφια ή κάποιος πινάκας ή decor του καταστήματος.

Φωτισμός Decor

Είναι ο φωτισμός που μπορεί δίνει αίσθηση ομορφιάς, πολυτελείας. Εδώ δεν παίζει τόσο ρόλο ο φωτισμός, άλλα το φωτιστικό το ίδιο που μπορεί να δίνει συγκεκριμένο τόνο μέσα στον χώρο.

Φωτισμός και Ενέργεια.

Διαπιστώνουμε λοιπόν τη σημασία του σωστού φωτισμού σε ένα κατάστημα, χρειάζεται όμως να σημειωθεί ότι η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι αρκετή (περίπου το 40% της συνολικής ενέργειας) κι αυτό αποτελεί άλλον έναν καθοριστικής σημασίας παράγοντα που καθιστά απαραίτητη τη μελέτη φωτισμού. Η ενεργειακή κατανάλωση όπως αυτή απεικονίζεται στο ενεργειακό πιστοποιητικό αλλά και στον λογαριασμό της ΔΕΗ, δείχνει πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Γι αυτό και μια ανακαίνιση-αλλαγή και αναβάθμιση στο υπάρχον σύστημα φωτισμού μπορεί να αναβαθμίσει ενεργειακά αλλά και να αναδείξει την αισθητική του επαγγγελματικού χώρου - καταστήματος. Σε συνδυασμό με μια εμπεριστατωμένη μελέτη μπορούν να μπουν LED και αισθητήρια κινήσεις

Το φως μας δίνει τη δυνατότητα να «παίξουμε» με τους χώρους και τα χρώματα, να τονίσουμε σημεία, να αναδείξουμε προϊόντα, να μεγαλώσουμε τους χώρους και άλλα πολλά. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να ενισχύσουμε την εικόνα του καταστήματός μας, χρειάζεται να συμπεριλάβουμε και τη μελέτη φωτισμού ως απαραίτητη διαδικασία για να επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.