Κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ: Πρόοδος στη μείωση της κατανάλωσης

κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ Greenbuilding

Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ μειώθηκε κατά 7 % μεταξύ 2005 και 2013. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τη νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου φαίνεται να έχει σημειωθεί πρόοδος στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ. Το ίδιο χρονικό διάστημα η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώθηκε κατά 8%, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν περεταίρω μείωση της κατανάλωσης για το 2014.

Η τελική κατανάλωση ενέργειας είναι η ενέργεια που διοχετεύεται στη βιομηχανία , στις μεταφορές , στα νοικοκυριά , στις υπηρεσίες και τη γεωργία εκτός από τον τομέα μετατροπής ενέργειας και στις ίδιες τις βιομηχανιών ενέργειας . Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας περιλαμβάνει την τελική κατανάλωση ενέργειας καθώς και την κατανάλωση ενέργειας στον τομέα μετατροπής ενέργειας , την παραγωγή και μεταποίηση και τις απώλειες του δικτύου .

Κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ

 

Το έτος 2005 καταναλώθηκαν συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1186 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου) τελικής ενέργειας, με μείωση στους 1102 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2012. Το 2013 αυξήθηκε η κατανάλωση σε 1105 εκατομμύρια ΤΙΠ, κυρίως λόγω της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας στην Αυστρία , το Βέλγιο , την Τσεχική Δημοκρατία , τη Γαλλία , τη Γερμανία , η Ουγγαρία , η Ιρλανδία , η Ολλανδία , η Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μεγαλύτερη μείωση ήταν στην βιομηχανία όπου η καταναλισκόμενη ενέργεια μειώθηκε κατά 15% μεταξύ του 2005 και του 2013. Σημαντικό ρόλο σε αύτη τη μείωση έπαιξε και η οικονομική κρίση καθώς και οι τα μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα την κατοικίας μειώθηκε κατά 3 % το 2013 σε σύγκριση με το 2005 , και στον τομέα των μεταφορών κατά 6%. Στον τομέα των υπηρεσιών , η τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 6% στο διάστημα 2005-2013.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να επιτευχθεί ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης του 2020. Επί του παρόντος , το άθροισμα όλων των εθνικών ενδεικτικών στόχων που έχουν τεθεί από όλες τις χώρες της ΕΕ, φτάνει σε εξοικονόμηση του 17,6% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Τέλος , η έκθεση αναφέρει ότι ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης είναι να σπάσει ο δεσμός μεταξύ της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας και της αύξησης της οικονομικής ανάπτυξης που οφείλεται σε αύξηση της αποτελεσματικότητας . Με το δεδομένο αυτό όπως αναφέρεται στην έκθεση, «το επίπεδο των ενδεικτικών στόχων που έχουν τεθεί από την Κροατία , Κύπρος , Φινλανδία , Ελλάδα , Ιταλία , Πορτογαλία και Ρουμανία δεν είναι αρκετά φιλόδοξα σαν τελική κατανάλωση ενέργειας μιας και αναμένεται να είναι υψηλότερη από ό, τι πρόβλεψη για ανάπτυξη του ΑΕΠ 2014-2020".

Για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας , η Κροατία , η Φινλανδία, η Ελλάδα και η Ρουμανία έχουν θέσει ενδεικτικούς στόχους κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για το 2020 που θα επιτρέψει την αύξηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας , σε ποσοστό υψηλότερο από τον αναμενόμενο μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ τους κατά την περίοδο 2014-2020.

Πηγή

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.