Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου Greenbuilding

Ηλεκτρολογικά

Greenbuilding

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου

Μάθετε τι είναι το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή υπεύθυνη δήλωση εγκατάσταση ηλεκτρολόγου.Είναι πλέον απαραίτητο οι οικοδομές, οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι να ελέγχονται ως προς την αρτιότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Σκοπός του ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι να εντοπιστούν δυνητικά επικίνδυνες ηλεκτρικές καταστάσεις. Εφόσον εντοπισθούν θα πρέπει διορθωθούν έτσι ώστε να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

Θα πρέπει η εσωτερική εγκατάσταση να πληρεί την ηλεκτρική ασφάλεια των χρηστών. Ο έλεγχος θα πρέπει να διεξαχθεί από έναν ειδικό που έχει καλή κατανόηση των διαφόρων προτύπων,της νομοθεσίας και είναι έμπειρος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτά τα πρότυπα και οι νόμοι μπορούν, με βάση τον ηλεκτρολόγο που διενεργεί τον έλεγχο, να είναι υποκειμενικοί στην ερμηνεία και την κατάσταση του νόμου.

Δεδομένου του ότι παρά πολλές κατασκευές σε κατοικίες αλλά και καταστήματα είναι παλιές, θα πρέπει να ελέγχονται όπως ορίζει η νομοθεσία. Στις κατασκευές πρέπει να πιστοποιούνται οι υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να ανακαινίζονται όπου και όταν απαιτείται. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή πιο σωστά υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου είναι απαιτούμενο πλέον για να ηλεκτροδοτηθεί μια νέα οικοδομή αλλά και να γίνει η αλλαγή ονόματος σε υπάρχουσες κατοικίες ή εγκαταστάσεις.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εκδίδεται κατόπιν επισκέψεως αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου που θα καταγράψει και θα μετρήσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση(πινάκας, καλώδια πρίζες, παροχές και χρήσεις) και θα πιστοποιήσει το αξιόπιστο και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο ηλεκτρολόγος εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και κατόπιν το σπίτι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, π.χ. φθορές σε πρίζες, καλώδια, έλλειψη ρελέ διαφυγής, ακατάλληλος πινάκας, ελλιπής γείωση κ.α. τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τότε μόνο μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Πότε ζητάει η ΔΕΗ το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου.

Το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου θα ζητηθεί από την ΔΕΗ σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις.

 • Ειδικά όσον αφορά τις μισθώσεις ακίνητων είτε είναι επαγγελματική μίσθωση είτε ενοικίαση κατοικίας ή διαμερίσματος θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι για να μπορεί να γίνει η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ , θα πρέπει να υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί μαζί με την αστυνομική ταυτότητα, το αντίγραφο μισθωτηρίου και το αριθμό παροχής του ακινήτου. Είναι βέβαιο ότι αν δεν υπάρχει θα ζητηθεί από την υπηρεσία η επανέκδοση του.

 • Το πιστοποιητικό θα ζητηθεί επίσης και στις περιπτώσεις ένταξης σε κοινωνικό τιμολόγιο,
 • Αλλαγή σε  νυχτερινό τιμολόγιο.
 • Σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αφορούν τον εν λόγω χώρο.

Κάθε πότε χρειάζεται η ανανέωση του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σύμφωνα με την νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 4483/65 είναι υποχρεωτικό. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται και να εκδίδονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανάλογα με την χρήση του κτιρίου.

 • Ο πρώτος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση της κατασκευής ή μετά από ριζική ανακαίνιση ή τροποποίηση του υπάρχοντος χώρου.
 • Θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος των εγκαταστάσεων :
  • Κάθε 14 χρόνια για κατοικίες
  • κάθε 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά.
  • Για επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτες ύλες κάθε 2 χρόνια.
  • Για χώρους ψυχαγωγίας, επαγγελματικές υπαίθριες εγκαταστάσεις και χώρους όπου συναθροίζεται κοινό κάθε 1 χρόνο ή όπως αλλιώς ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την εν λόγω χρήση.
  • Τέλος θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος εάν αλλάζει η χρήση του κτιρίου, μετά από σοβαρές φθορές και ατυχήματα.

Πηγή : ΔΕΗ

Θέλετε να ανακαινίστε το σπίτι;

Αφήστε τα στοιχεία σας

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Πηγή: ΥΠΕΚΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.