Καθυστερήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ

Αξιόλογες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ καθώς και προηγούμενα προγράμματα Εξοικονομώ κατ Οίκον είχαν προβλήματα ως προς την εκτέλεση της ολοκλήρωσης και το κλείσιμο του φακέλου με σκοπό την τελική εκταμίευση.

Καθυστερήσεις Εξοικονομώ Αυτονομώ

Εξοικονομώ Αυτονομώ

Greenbuilding

Τα επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας δίνουν μεγάλα ποσά επιδότηση. Ο ιδιοκτήτης καλύπτει ένα μέρος από το κόστος των εργασιών και το υπόλοιπο εξοφλείται στο τέλος του προγράμματος στους εργολάβους. Σε όλα σχεδόν τα προγράμματα υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές και στη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων. Το ίδιο ισχύει και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ το πρόγραμμα που υλοποιείται τώρα το 2021 και το 2022 μια και το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να κατασκευάζεται. Στο  Εξοικονομώ 2021 από ότι φαίνεται οι διαδικασίες θα είναι αρκετά καλύτερες και αρκετά πιο εύκολες στη χρήση και στην ολοκλήρωσή τους.

Καθυστερήσεις Εξοικονομώ Αυτονομώ

Σε συνέχεια του προβλήματος αυτού τις καθυστερήσεις δηλαδή στην ολοκλήρωση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ ο βουλευτής έργου κ Μοσχάκης έθεσε ερώτηση στον Υπουργό παραθέτουμε όλη την ερώτηση και την απάντηση προς τον βουλευτή.

Σε ερώτηση αναφορικά με την αναγκαία η επίσπευση της αξιολόγησης των φακέλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ” κλήθηκε να απαντήσει ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας.

Συγκεκριμένα, με ερώτηση του προς τον Υπουργό, ο βουλευτής Έβρου της ΝΔ κ. Δημοσχάκης, επισήμανε τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης φακέλων του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις καθυστερήσεις, στον επαγγελματικό κόσμο που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο (π.χ οικοδόμοι, έμποροι οικοδομικών υλικών, τεχνίτες, εργατικό προσωπικό, προμηθευτές συστημάτων σκίασης κ.ά.).

Επιπλέον, ο βουλευτής υπογράμμισε το πρόβλημα που έχει προκύψει από τη γενική αύξηση των οικοδομικών υλικών, ειδικά δε σε σύγκριση με τις τιμές που ίσχυαν το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, που εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των ωφελούμενων του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ“.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, ο Υπουργός κοινοποίησε έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέας Ενέργειας/ΥΠΕΝ, με ημερομηνία 01/06/2022. Όπως επισημαίνει ο Υπουργός στην απάντησή του, από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την επιτάχυνση της αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και την ομαλή ροή στις καταβολές των χρημάτων προς το Δικαιούχο του Προγράμματος και τους ωφελούμενους. Περαιτέρω, ο Υπουργός επισημαίνει ότι το ΥΠΕΝ, αντιλαμβανόμενο πλήρως τη σημασία και τα πολλαπλά οφέλη του Προγράμματος για την οικονομία της Χώρας και το περιβάλλον, παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή του με σκοπό τη βελτίωση και την μεγιστοποίηση του οφέλους, το οποίο θα προκύψει για τη Χώρα και τους πολίτες.

Παραθέτουμε το έγγραφο της της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέας Ενέργειας/ΥΠΕΝ, που προώθησε ο Υπουργός, ως απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις του Εξοικονομώ Αυτονομώ:
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή κ. Α. Δημοσχάκη

Σχετ.: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αρ. πρωτ. 5319/20.05.2022
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, και σε ό,τι αφορά σε αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, ενημερώνουμε ότι:

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20-11-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 5229).

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενώ χρηματοδοτείται και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 896,75 εκ. €, 492,36 εκ. € από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- 170,75 εκ. € από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα), 199,64 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 34 εκ. € από Εθνικούς Πόρους.

Όσον αφορά την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης, από την πλευρά του ΥΠΕΝ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την επιτάχυνση της αξιολόγησης των αιτήσεων καθώς και την ομαλή ροή στις καταβολές των χρημάτων, προς το Δικαιούχο του Προγράμματος (ΕΑΤΑΕ) και τους ωφελούμενους.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης διευκολύνεται και επισπεύδεται εφόσον τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης των έργων είναι πλήρη. Στις περισσότερες όμως αιτήσεις, παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχουν ελλείψεις κατά την υποβολή των δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους. Για τις αιτήσεις αυτές και μέχρι την κάλυψη των ελλείψεων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και επομένως να υπάρξει αποπληρωμή σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Για την έως σήμερα πορεία του Προγράμματος (25/5/2022), παρατίθενται τα εξής στοιχεία:

  1. Αριθμός αιτήσεων που έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα 37769.
  2. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν (επιτυχής έλεγχος δικαιολογητικών) και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή εκταμίευσης των κινήτρων 7924. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, ανέρχεται στο ποσό των 134,55 εκ €. Για 2130 αιτήσεις εξ αυτών, που έχουν επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έχει δοθεί εντολή εκταμίευσης και του υπόλοιπου ποσού δανείου συνολικού ύψους 1,08 εκ €.
  3. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και για τις οποίες επίκειται η εκταμίευση των κινήτρων 208. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, ανέρχεται στο ποσό των 3,84 εκ €.
  4. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν και βρίσκονται σε διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών τελικής εκταμίευσης 3650. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, βάσει των αντίστοιχων αποφάσεων υπαγωγής, ανέρχεται στο ποσό των 69,56 εκ €.
  5. Αριθμός αιτήσεων που έχουν επιλέξει τραπεζικό δανεισμό και στις οποίες έχει δοθεί προκαταβολή δανείου 10954. Το συνολικό ύψος των προκαταβολών ανέρχεται στο ποσό των 15,37 εκ €.

Υπάρχει δηλαδή σαφής επιτάχυνση στη διαδικασία ελέγχου και ολοκλήρωσης των υποβληθέντων φακέλων.

Συνολικά έχει δοθεί εντολή εκταμίευσης ποσού 151 εκ € (134,55 άμεση ενίσχυση και 16,45 τραπεζικός δανεισμός).

Συγκριτικά με την προηγούμενη αναφορά στοιχείων από τον Δικαιούχο του προγράμματος έχουμε αύξηση στον αριθμό των αιτήσεων για τις οποίες εκταμιεύτηκαν τα κίνητρα κατά 2143 (στις 14/4/2022 οι εκταμιευμένες αιτήσεις ήταν 5781). Υπάρχει δηλαδή σαφής επιτάχυνση στη διαδικασία ελέγχου και ολοκλήρωσης των υποβληθέντων φακέλων.

Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό για την κάλυψη του κόστους που προκύπτει από την αύξηση των τιμών στα δομικά υλικά, αναφέρουμε ότι οι πόροι του Προγράμματος είναι καθορισμένοι και οι τιμές των παρεμβάσεων δεν είναι εφικτό να αλλάξουν, δεδομένου ότι οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών που αναφέρεται και στην απόφαση Υπαγωγής κάθε αίτησης, έχει υπολογιστεί με τις τιμές που προβλέπονται στον Οδηγό Εφαρμογής. Πέραν τούτου η αύξηση στις τιμές των δομικών υλικών δεν αφορά σε όλες τις αιτήσεις. Υπάρχουν αιτήσεις στις οποίες οι εργασίες εκτελέσθηκαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2021, περίοδο δηλαδή κατά την οποία δεν υπήρξε αύξηση των τιμών παρόμοια με αυτή που παρουσιάζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για μεγάλο αριθμό αυτών των αιτήσεων έχουν εκταμιευτεί τα κίνητρα και επομένως τίθεται θέμα κατά πόσο και ποιες αιτήσεις θα μπορούσαν, εφόσον βρεθούν οι ανάλογοι πόροι, να λάβουν κάποια πρόσθετη επιχορήγηση χωρίς να τίθεται θέμα άνισης μεταχείρισης.

Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων έναντι του κράτους από τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σχεδιασμός καθότι το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ. Όπως προαναφέρθηκε υπάρχει ήδη επιτάχυνση τόσο στον έλεγχο των αιτήσεων όσο και στην εκταμίευση των κινήτρων, για όσες αιτήσεις υπάρχει επιτυχής έλεγχος δικαιολογητικών.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Ιωάννα Νίκου

Πηγή: b2green

Υπηρεσίες Greenbuilding

Εγκατάσταση θέρμανσης

•Στην Greenbuilding έχουμε μεγάλη εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης.
•Η Greenbuilding θα εγκαταστήσει το σωστό σύστημα για το σπίτι, την οικογένειά σας και τον τρόπο ζωής σας. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης στην Αττική.
•Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς για να σας βοηθήσουμε να επιλέξτε σωστά την εγκατάσταση θέρμανσης του σπιτιού σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερμομόνωση με την Greenbuilding

•Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του γραφείου μας αναλαμβάνουν την λεπτομερή μελέτη για την θερμομόνωση του ακινήτου σας.
•Γίνεται πλήρης καταγραφή και αποτύπωση του χώρου, εκπονείται η σχετική μελέτη και προτείνεται η βέλτιστη λύση.
•Εξειδικευμένοι τεχνίτες υλοποιούν την μελέτη που έχουν εκπονήσει οι μηχανικοί μας.
•Όλες οι εργασίες που γίνονται επιβλέπονται από τους εργοδηγούς της Greenbuilding.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.