Επίλυση δυσλειτουργιών του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον Νέα

Greenbuilding

Κατόπιν παρέµβασης του Συνηγόρου σχετικά µε τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη λειτουργίας του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανταποκρίθηκαν δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα, µετά την οµαλοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος, να προβούν σε ακύρωση, επεξεργασία και επανυποβολή των αιτήσεων τους.

Οι ανωτέρω φορείς ενηµέρωσαν, επίσης, ότι δεσµεύτηκαν επιπλέον πόροι, προκειµένου να απορροφηθούν και «επιλαχούσες» αιτήσεις, που πληρούσαν κατά τα λοιπά τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις.

Κατά την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος υποδοχής αιτήσεων του προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον ΙΙ» στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας, διαπιστώθηκαν τόσο γενικά προβλήµατα, όπως η κυµαινόµενη αδυναµία πρόσβασης των χρηστών στο σύστηµα, όσο και ειδικότερα, όπως η µη ταυτοποίηση φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση κτισµάτων που αποκτήθηκαν µετά την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και η αυθαίρετη αλλαγή µονοκατοικιών σε πολυκατοικίες.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς τις συναρµόδιες υπηρεσίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν καθώς και τυχόν άλλων που µπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδροµή του προγράµµατος και εξέφρασε τον προβληµατισµό του όσον αφορά την διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης των ενδιαφερόµενων στο πρόγραµµα, η οποία προϋποθέτει την συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος υποδοχής των αιτήσεων. Επεσήµανε, επίσης, την καταγγελλόµενη αδυναµία ανταπόκρισης του help desk του συστήµατος στον όγκο των ερωτηµάτων που τέθηκαν από τους χρήστες.

Οι υπηρεσίες παρείχαν διευκρινίσεις σχετικά µε τις επισηµανθείσες δυσλειτουργίες και προέβησαν σε σειρά ενεργειών προκειµένου να επιλυθούν τα συστηµικά προβλήµατα που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο υποδοχής των αιτήσεων.

Αναλαμβάνουμε το δικό σας σπίτι.

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’οίκον II 2019

Ψάχνετε να βρείτε μια αξιόπιστη εταιρεία να αναλάβει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον για το σπίτι σας;

Στην Greenbuilding αναλαμβάνουμε το σύνολο εργασιών του προγράμματος σε όλη την Αττική. Οι μηχανικοί μας επιβλέπουν τις εργασίες σε όλες τις φάσεις της κατασκευής του σπιτιού σας. Σας παραδίδουμε το έργο με όλα τα πιστοποιητικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.