Εξοικονομώ κατ οίκον κριτήρια αξιολόγησης.

Ερώτηση Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας για αλλαγή στα κριτήρια αξιολόγηση του Προγράμματος Εξοικονομώ κατ Οίκον. Σε ποιους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα; Διαβάστε στο άρθρο την απάντηση από το Υπουργείο Υπερβάλλοντος και Ενεργείας σχετικά με την διαδικασία αλλαγή κριτηρίων αξιολόγησης για το πρόγραμμα.

Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο και κάντε εγγραφή στο Newsletter στην ενότητα που βρίσκεται στο τέλος αυτής της ανάρτησης.

εξοικονομώ κατ οίκον κριτήρια αξιολόγησης

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον Νέα

Greenbuilding

Εξοικονομώ κατ οίκον κριτήρια αξιολόγησης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλειος Γιόγιακας σε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει ερώτημα για τροποποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για το Β ́ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»με σκοπό την εξάλειψη των στρεβλώσεων που προκαλούνται από το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας.

Η ερώτηση του βουλευτή προτείνει σαν εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης:

  • με πρωτεύον κριτήριο το ποσοστό ή/και το απόλυτο μέγεθος της εξοικονομούμενης ενέργειας ανά περίπτωση
  • και δευτερεύον κριτήριο το εισόδημα του νοικοκυριού (με συντελεστή ενίσχυσης των οικονομικώς ασθενέστερων) ενώ η χρονική προτεραιότητα θα αποτελεί κριτήριο μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Υποστηρίζεται δε ότι η αξιολόγηση με την εισαγωγή τέτοιων κριτηρίων θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων και, κυρίως, θα μεγιστοποιήσει την επίτευξη του στόχου του Προγράμματος που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς θα αποτιμάται το αποτέλεσμα της αιτούμενης παρέμβασης αντί της ταχύτητας υποβολής της αίτησης.

Το σύνολο του κειμένου της ερώτησης του βουλευτή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του βουλευτή κου. Γιόγιακα.

Παραθέτουμε την απάντηση του υπουργείου.

Εξοικονομώ κατ οίκον κριτήρια αξιολόγησης Απάντηση Υπουργείου.

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασίλειου Γιόγιακα
Σχετ. : Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αρ. πρωτ. 535/06.09.2019.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης , και σε ό,τι αφορά σε αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι :

Ο Β’ Κύκλος του Προγράμματος ‘’ Εξοικονόμηση κατ’Οίκον ΙΙ ‘’ αποτελεί συνέχεια του Α’ κύκλου του προγράμματος , ο οποίος προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2018. Από την ημερομηνία έναρξης του Α’ Κύκλου του Προγράμματος έως σήμερα έχουν υπαχθεί 42228 αιτήσεις ωφελουμένων, συνολικού επιλέξιμου  προϋπολογισμού άμεσης ενίσχυσης ύψους 398,48 εκ. €, έχοντας ως κριτήριο για την υπαγωγή την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Η εισαγωγή νέων κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης για την υπαγωγή των αιτήσεων θα προκαλούσε σημαντική καθυστέρηση στην προκήρυξη του Προγράμματος, καθώς θα απαιτούσε :

  • Τον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων και τον προσδιορισμό της βαρύτητάς τους προκειμένου να υπάρχει ίση μεταχείριση των πολιτών και απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων. Ο καθορισμός κριτηρίων απαιτεί αναλυτικό σχεδιασμό.
  • Την επίτευξη όχι μόνο του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος, αλλά του στόχου που έχει προσδιορισθεί κατά την υποβολή της αίτησης ( με πολύ μικρές και αυστηρά καθορισμένες αποκλίσεις ).
  • Περιορισμό στις αλλαγές παρεμβάσεων κατά την υλοποίηση του κάθε έργου και σε οποιαδήποτε τροποποίηση σε σχέση με την αρχική πρόταση.
  • Σημαντικές και χρονοβόρες τροποποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
  • Επιπλέον ελέγχους πριν τη βαθμολόγηση των αιτήσεων σε σχέση με τα κριτήρια αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
  • Εξέταση τυχόν ενστάσεων πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

Όλα τα ανωτέρω θα προκαλούσαν σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταθέτοντας την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης στο 2020 και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής των αιτήσεων στο τέλος του 2020, προκαλώντας αναστάτωση στον προγραμματισμό των ωφελούμενων , οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί να υποβάλλουν αιτήσεις άμεσα με βάση τα ζητούμενα από τον Οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος, αλλά και στην αγορά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Οδηγός εφαρμογής του Προγράμματος, τα τεχνικά εγχειρίδια και αναλυτικές Οδηγίες υποβολής αιτήσεων είχαν δημοσιευτεί από αρχές Ιουλίου 2019, παρέχοντας επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν για την υποβολή της αίτησής τους και δίνοντας ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους τους αιτούντες.

 

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.