Εξοικονομώ κατ Οίκον είσοδος, αίτηση & πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr

Εξοικονομώ κατ Οίκον Είσοδος Πλατφόρμα Αίτηση οδηγίες από την GreenBuilding

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον Νέα

Greenbuilding

Εξοικονομώ κατ Οίκον είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Το πρώτο βήμα πριν ξεκινήσει η υπαγωγή για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η είσοδος στο σύστημα του Υπουργείου. Η όλη διαχείριση του προγράμματος γίνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ Οίκον.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξοικονομώ κατ οίκον

ηλεκτρονική πλατφόρμα εξοικονομώ κατ οίκον είσοδος στο site

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το εξοικονομώ κατ οίκον που έχει στηθεί είναι η exoikonomisi.ypen.gr . Η πλατφόρμα έχει στηθεί από το Υπουργείο περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την είσοδο και την ένταξη στο πρόγραμμα. Από την πλατφόρμα αυτή γίνεται η διαχείριση των αιτήσεων, ο συντονισμός και η επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων, των προμηθευτών, ενεργειακών επιθεωρητών και των τραπεζών.

Εξοικονομώ κατ Οίκον είσοδος

εξοικονόμηση κατ οίκον ηλεκτρονική αίτηση

Για να γίνει η είσοδος στην πλατφόρμα του εξοικονομώ κατ οίκον θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν διαθέσιμους του κωδικούς για το Gsis. Η είσοδος στο σύστημα μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τον σύμβουλο έργου, προμηθευτή, μελετητή, εγγυητή ή εκπρόσωπο πολυκατοικίας.

Η δημιουργία νέας αίτησης και η επεξεργασία αίτησης είναι εφικτή μόνο για αιτήσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε κάποια από τις ενεργές περιφέρειες.

Η επιλογή περιφέρειας που γίνεται κατά την δημιουργία νέας αίτησης δεν μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα.

Εξοικονόμηση κατ οίκον ηλεκτρονική αίτηση

 

Εξοικονομώ κατ Οίκον είσοδος στο σύστημα για υπαγωγή και έγκριση

Η είσοδος μπορεί να γίνει όπως αναφέραμε παραπάνω μόνο από:

  • Σύνδεση ως Ωφελούμενος
  • Σύνδεση ως Σύμβουλος
  • Σύνδεση ως Προμηθευτής / Μελετητής
  • Σύνδεση ως Εγγυητής
  • Σύνδεση ως Εκπρόσωπος Πολυκατοικίας

Μετά την αρχική επιλογή το σύστημα θα ζητήσει τα στοιχεία. Θα χρειαστεί το ΑΦΜ προκειμένου να ελέγξει αν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος ταυτότητας από το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΑΑΔΕ).

Ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του. Η αίτηση γίνεται στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr.

Εάν ο Ωφελούμενος το επιθυμεί να μπορεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης. Ο Ωφελούμενος καταχωρεί τα στοιχεία του Σύμβουλο Έργου και τον εξουσιοδοτεί για να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση.

Ο Σύμβουλος εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Ωφελούμενο μπορεί να μπει στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξοικονομώ κατ οίκον,  με τους δικούς του κωδικούς taxisnet.  Ο Σύμβουλος έχει την δυνατότητα να συμπληρώσει την αίτηση του Ωφελούμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.

Η τελική υποβολή της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet από τον Ωφελούμενο.

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.