Εξοικονομώ και αυθαίρετα / Νομιμοποίηση.

Εξοικονομώ και αυθαίρετα αλλά και Εξοικονομώ-Αυτονομώ και αυθαίρετα. Τα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση τα τελευταία χρόνια.

Εξοικονομώ αυθαίρετα όπως και Εξοικονομώ-Αυτονομώ και αυθαίρετα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον Νέα

Greenbuilding

Προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον είναι υφίσταται νόμιμα. Δηλαδή να έχει οικοδομική άδεια αλλά και η κατασκευή του σπιτιού να συμπίπτει με την μελέτη, τα σχέδια της πολεοδομίας και την οικοδομική άδεια.
Όπως ήδη αναφέραμε προϋπόθεση για την ένταξη και ολοκλήρωση του έργου στο Εξοικονομώ κατ οίκον αλλά και στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ είναι να μην υπάρχουν αυθαίρετα.

Πιο συγκεκριμένα στις Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας του Οδηγού εφαρμογής Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II» Β’ ΚΥΚΛΟΣ αναφέρει ότι για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία

Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

Ερωτήματα για Εξοικονομώ και αυθαίρετα

Ok όλα αυτά ξεκάθαρα τι γίνεται όμως όταν ένα ακίνητο δεν έχει οικοδομική άδεια, έχει ελλιπή σχέδια και πολεοδομικές παραβάσεις; Τι γίνεται αν δεν έχουν ταχτοποιηθεί οι κλεισμένοι ημιυπαίθριοι χώροι; Τι γίνεται αν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά από όσα αναγράφουν η άδεια, τα σχέδια και το συμβόλαιο;

Όλα αυτά τα ερωτήματα δεν είναι θεωρητικά είναι πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πολύ μεγάλο ποσοστό από τις υπάρχουσες κατοικίες εξακολουθεί να έχει αυθαίρετες κατασκευές και τις περισσότερες φορές δεν το γνωρίζουν ούτε οι ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες το ακίνητο θα πρέπει να ταχτοποιηθεί. Έτσι αν έχετε παραβάσεις που δεν έχουν ταχτοποιηθεί, θα πρέπει να φροντίσετε έγκαιρα να κάνετε την τακτοποίηση του ακινήτου σας. Η υπάρχουσα κατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με παλιότερες διατάξεις ή την ισχύουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων κατασκευών.

Το ακίνητο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο αυθαιρεσιών και αυτό να μπορεί να αποδειχτεί με το αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Συμπληρώστε την φόρμα για να εντάξετε το σπίτι σας στο Εξοικονομώ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ενημερώσου για τις υπηρεσίες μας

Βεβαίωση μηχανικού Νόμου 4495/2017

•Με το Νόμο 4495/2017 είναι υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται.
•Με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού πιστοποιείται ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ” υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Ελέγξτε με την Greenbuilding την ορθότητα της κατασκευής του ακινήτου σας.
Τακτοποιήστε άμεσα το ακίνητο σας με τον νέο νόμο και επωφεληθείτε των εκπτώσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.