Επαννεκίνηση εξοικονομώ κατ οίκον-Ενεργειακή αναβάθμιση στις κατοικίες

Επαννεκίνηση εξοικονομώ κατ οίκον Greenbuilding

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'οίκον Νέα

Greenbuilding

Επαννεκίνηση εξοικονομώ κατ οίκον: Θέλετε να μάθετε τι θα γίνει με το εξοικονομώ κατ οίκον ; Διαβάστε παρακάτω τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα όπως αυτές προκύπτουν από την απάντηση Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Επαννεκίνηση εξοικονομώ κατ οίκον

Απαντώντας στο ερώτημα του Βουλευτή Κυριάκου Χαρακίδη με θέμα την επανεκκίνηση του προγράμματος εξοικονομώ κατ οίκον σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ενημερώνει :

Το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον με τον καινοτόμο χαρακτήρα του συνέβαλε ενεργά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και τόνωσης του κατασκευαστικού κλάδου. Έτσι λοιπόν " η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας -  που είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες- εντάσσεται στις προτεραιότητες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020".

Συνεργασίες και διαβουλεύσεις με αρμοδίους φορείς

Έτσι λοιπόν έχουν ξεκινήσει συνεργασίες και διαβουλεύσεις με αρμοδίους φορείς αλλά και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ενός νέου προγράμματος αντίστοιχου με το εξοικονομώ κατ οίκον το οποίο να είναι φιλικότερο προς τον πολίτη και το οποίο θα χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει την υπάρχουσα εμπειρία στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την ευρωπαϊκή επιτροπή προγράμματος. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • αξιοποίηση των φορέων Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., ΕΤΕΑΝ τράπεζες και κατασκευαστές για την βελτίωση των όρων του προγράμματος.
  • ολοκλήρωση των δράσεων και ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.
  • ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης Χρηματοδοτικού Μέσου, για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας της περιόδου 2014-2020, όπου θα προσδιορίζονται οι ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τα κίνητρα του νέου Προγράμματος.

Εξοικονομώ κατ οίκον εξόφληση ωφελουμένων

Όσων αφορά την εξόφληση του τρέχοντος προγράμματος και των ωφελουμένων από αυτό, έχουν προχωρήσει οι ενέργειες εκείνες που απαιτούνται και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αποπληρωθούν οι αιτήσεις τελικής εκταμίευσης που εκκρεμούν.

πηγή:topotami.gr

Θέλω να μπω στο πρόγραμμα

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.