Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον για κέρδος μέχρι και 70%.

Με το εξοικονομώ κατ οίκον θα μπορέσετε και εσείς να ανακαινίσετε το σπίτι σας. 

Το εξοικονομώ κατ οίκον II ξεκινάει.

Το εξοικονομώ κατ οίκον είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Τα κτίρια στη χώρα μας είναι ενεργοβόρα κι αυτό οφείλεται κυρίως στην παλαιότητά τους και στην πεπερασμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν συναντάμε κτίρια με ελλιπή θερμομόνωση, με κουφώματα παλαιάς τεχνολογίας, με συστήματα θέρμανσης ανεπαρκώς συντηρημένα κτλ.

Το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον επιδοτεί εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικίες και μόνο, δηλαδή μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα και πολυκατοικίες στο σύνολό τους. Το σημαντικότερο όφελος που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από το πρόγραμμα είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται και μειωμένα λειτουργικά έξοδα για το κτίριο.

Το πρώτο πρόγραμμα εξοικονομώ είχε μεγάλη επιτυχία και εφαρμόστηκε Πανελλαδικά την περίοδο 2007-2013. Το νέο εξοικονομώ που προκηρύχθηκε το 2018 ελπίζουμε να είναι το ίδιο χρήσιμο και αποτελεσματικό. Πιο κάτω θα περιγράψουμε αναλυτικά τις προϋποθέσεις καθώς και επεξηγήσεις και σαφείς οδηγίες για την ένταξη το πρόγραμμα.

 

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον II Δικαιούχοι.

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα χρειάζεται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Επιτρέπεται μια και μόνο αίτηση ανά Ωφελούμενο - Δικαιούχο. Η υποβολή αιτήσεων για παραπάνω από μια κατοικία προβλέπεται μόνο στην περίπτωση που αφορά πολυκατοικία.
  • Δεν μπορεί να ενταχθεί κάποιος που είχε ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013 εφόσον οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης έχουν ολοκληρωθεί.
  • Το ακίνητο να είναι ενεργειακής κατηγορίας Δ και μικρότερης σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Το ακίνητο θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Αυτό προϋποθέτει πως όλη η κατασκευή είναι σύμφωνη με την οικοδομική άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο της τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών.
  • Θα πρέπει να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017.
  • Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα. Προϋπόθεση είναι που έχουν κάνει φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος. Θα πρέπει να πληρούν εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
  • Το κριτήριο της τιμής ζώνης πού ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα δεν υφίσταται πλέον.

Εξοικονομώ κατ οίκον

Ωφελούμενοι - Ποσοστό Επιδότησης.

 

Κατηγορία Οικογενειακό Εισόδημα Ατομικό Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιδότησης Αύξησ ανά εξαρτ. Τέκνο Μέγιστο Ποσοστό Επιδότησης
1 Μικρότερο από 20,000€ Μικρότερο από 10,000€ 60% 5% 70%
2 Μεγαλύτερο από 20,000€ & Μικρότερο από 25,000€ Μεγαλύτερο από 10,000€ και Μικρότερο από 15,000€ 50% 5% 70%
3 Μεγαλύτερο από 25,000€ και Μικρότερο από 30,000€ Μεγαλύτερο από 15,000€ και Μικρότερο από 20,000€ 40% 5% 70%
4 Μεγαλύτερο από 30,000€ και Μικρότερο από 35,000€ Μεγαλύτερο από 20,000€ και Μικρότερο από 25,000€ 35% 5% 70%
5 Μεγαλύτερο από 35,000€ και Μικρότερο από 40,000€ Μεγαλύτερο από 25,000€ και Μικρότερο από 30,000€ 30% 5% 70%
6 Μεγαλύτερο από 40,000€ και Μικρότερο από 45,000€ Μεγαλύτερο από 30,000 και Μικρότερο από 35,000€ 25% 5% 70%
7 Μεγαλύτερο των 45,000€ και Μικρότερο από 50,000€ Μεγαλύτερο των 35,000€ και Μικρότερο από 40,000€ 0 5% 70%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ *      Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας πλήρους, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας στην συγκεκριμένη κατοικία.
**    Το εισόδημα του δικαιούχου λαμβάνεται ως το δηλωθέν εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τρέχον εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού εισοδήματος. Ως εισόδημα λαμβάνεται το "εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης"


Πρόγραμμα Εξοικονομώ - Εργασίες  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
Θερμομόνωση Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, δηλαδή στους εξωτερικούς τοίχους της κατοικίας. Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι εφικτή (π.χ. διατηρητέο κτίριο)χρηματοδοτούνται οι εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης Έως 55 €/τ.μ.
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή αλλά και στην πυλωτή του κτιρίου. Επιδοτείται η εξωτερική θερμομόνωση συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών σκαλωσιές κλπ.  Έως 48 €/τ.μ.
Αντικατάσταση κουφωμάτων Αντικατάσταση όλων των παλαιών κουφωμάτων.  Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση της εξωτερικής πόρτας του κτιρίου, τα κουφώματα του κλιμακοστασίου και του φωταγωγού κτλ.Δεν συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή κουφωμάτων σε εσωτερικούς θερμαινόμενους χώρους, όπως για παράδειγμα η πόρτα διαμερίσματος. Επιδοτούνται κουφώματα, ξύλινα, πλαστικά-συνθετικά, αλουμινίου ανοιγόμενα επάλληλα και συρόμενα. Ανοιγόμενα 540 €/τ.μ. 
Εξωτερικό ρολλό 140 €/τ.μ.
Υαλοπίνακες Έως 155 €/τ.μ.
Συστήματα σκίασης Επιδοτούνται οι εργασίες για εγκατάσταση και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Δηλαδή το πρόγραμμα επιδοτεί τις τέντες, τα ρολά - παντζούρια. 25 €/τ.μ.
Θέρμανση Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η αντικατάσταση του παλαιού συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα (λεβητοστάσιο και σύστημα διανομής) πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλίες θερμότητας, λέβητας βιομάζας κ.ά.). Στις επιδοτούμενες εργασίες περιλαμβάνονται και η αντικατάσταση/εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου του της θέρμανσης. Ατομικό σύστημα αερίου έως 3,500 €
Κεντρική θέρμανση αερίου έως 20,800 €
Ατομικό σύστημα Πετρελαίου έως 6,400 €
Κεντρική θέρμανση Πετρελαίου έως 21,500 €
Αντλία Θερμότητας έως 25,000 €
Συστήματα Γεωθερμίας έως 25,000 €
Συστήματα ελέγχου από 600 €
Ηλιακός θερμοσίφωνας Χρηματοδοτείται η προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα απλού, επιλεκτικού τύπου αλλά και ηλιακού θερμοσίφωνα σωλήνων κενού.  1,100 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ *      Το πρόγραμμα καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων που χρειάζεται να διενεργηθούν πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Στο πρώτο ενεργειακο πιστοποιητικό αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση ενώ στο δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό αποτυπώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.
**    Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000€.
***  Οι παρεμβάσεις γίνονται μετά από την μελέτη και τις συστάσεις ενεργειακού επιθεωρητή.

Εργασίες που επιδοτούνται.Η Διαδικασία για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Για την πρόοδο των εργασιών μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του υπουργείου exoikonomisi.ypen.gr

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter της Greenbuilding και ενημερωθείτε για την Κατασκευή και Ανακαίνιση του σπιτιού σας! Μάθετε τα Νέα πρώτοι για τρέχοντα θέματα όπως το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και την τακτοποίηση αυθαιρέτων.