Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο: Είναι περιττό πλέον να τονίσουμε τις προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι και η Ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί και δημιουργεί ένα σχέδιο για εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Σε κοινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Εσωτερικών ανακοινώθηκαν τα σχέδια της Κυβέρνησης για Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημόσιο τομέα.

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου οι υπουργοί κ. Σκρέκας κ. Βορίδης κ. Σκυλακάκης και η γενική γραμματέας ενέργειας κα. Σδούκου ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Κυβέρνησης.


Διαβάστε όλο το άρθρο μας και δείτε το video για την Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο.  Αφήστε τα σχόλια και τις ερωτήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας.


 

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο

Η γενική γραμματέας ενέργειας κα. Σδούκου μεταξυ άλλων ανέφερε:

"Είναι μια παρέμβαση απαραίτητη, γιατί το ενεργειακό κόστος για το Δημόσιο, έχει σημειώσει κατακόρυφη αύξηση.

Και όπως ανέφερε ο Υπουργός, είναι ένα κόστος που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση τους φορολογούμενους πολίτες.

Η ενεργειακή δαπάνη για το σύνολο των 212.000 εγκαταστάσεων της Γενικής Κυβέρνησης, κτιρίων, οδοφωτισμού και αντλιοστασίων, ανήλθε το 2020 σε 596 εκατ. ευρώ με κατανάλωση 4.450 GWh.

Το 2021 διαμορφώθηκε σε 5.346 GWh και σε 956 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτίμηση για το 2022 είναι ότι η κατανάλωση θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα σε 5.300 GWh που αντιπροσωπεύει το 10,85% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

Το 2022 όμως, το κόστος θα αυξηθεί σε 1,165 δισ. ευρώ – αύξηση 66% σε σχέση με το 2020.

Σε αυτή την ενεργειακή κρίση, το Δημόσιο μπορεί και πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα μέσα από διαδικασίες που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, ακόμα και αξιοποιώντας μεμονωμένες πρωτοβουλίες και εθελοντικές προσπάθειες, έχοντας σαν διαρκή και μόνιμο στόχο την συστηματική ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων.

Με την πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε σήμερα, θα επιχειρήσουμε να πετύχουμε ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 10%.

Παραμένοντας πάντα στον τομέα του δημοσίου αλλά φεύγοντας για λίγο από τα κτίρια υπάρχουν και δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση στον φωτισμό πόλεων /δήμων.

Μια τέτοια μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της τάξης ενός 10% είναι εφικτή για παράδειγμα μέσα από την βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού του οδοφωτισμού ή τον εξορθολογισμό του καλλωπιστικού ή/και διακοσμητικού φωτισμού, χωρίς να επηρεάζεται η σκοπιμότητα ανάπτυξης αυτού.

Η ενεργειακά αποδοτική αναβάθμιση του οδοφωτισμού, μπορεί να μειώσει το κόστος κατά 35 – 50%.

Οι τοπικές αρχές θα βρουν τη στήριξη που ζητούν από εμάς στην προσπάθειά τους αυτή να κάνουν ορθολογική διαχείριση της ενέργειας.

Τέλος, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης αποφασίσαμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες που θα γίνουν για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αντλιοστασίων, όπως για παράδειγμα με την τοποθέτηση inverter σε αυτά, δεδοµένου ότι το 1/3 περίπου των δαπανών τους οφείλεται στη λειτουργία αυτών των συστημάτων."

Επιλεξιμότητα & Εργασίες

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου προγράμματος:

Επιλέξιμα είναι τα κτίρια:

της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης,
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

Έχουμε ξεχωριστούς Προϋπολογισμούς για:

Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ.
Κτίρια Εκπαίδευσης όπως σχολεία και Πανεπιστήμια.
Κτίρια Γραφείων όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ.
Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικά ιδρύματα κλπ.

Όσον αφορά τις επιλέξιμες επεμβάσεις, αυτές αφορούν εργασίες:

Για Θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων,
Αντικατάστασης διαφανών στοιχείων (κουφώματα και υαλώσεις),
Συστημάτων σκίασης,
Συστημάτων ψύξης χώρων,
Συστημάτων θέρμανσης χώρων,
Συστημάτων μηχανισμού αερισμού,
Παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ),
Συστημάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φωτισμού,
Συστημάτων επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (έως 10% του προϋπολογισμού),
Συστημάτων αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας,
Βοηθητικών τεχνικών συστημάτων και
Εγκατάστασης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Περαιτέρω, για τους σκοπούς του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» επιλέξιμες θεωρούνται οι υπηρεσίες:

Προετοιμασίας και υποβολής φακέλου Πρότασης Επιδότησης
Ηλεκτρικής Ταυτότητας Κτιρίου
Προμελέτης
Α’ & Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου
Αρχικού και τελικού Ενεργειακού Ελέγχου
Μελετών και
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η εξοικονόμηση ενέργειας βελτιώνει τη ζωή μας και προστατεύει το περιβάλλον. Γι’ αυτό και είναι καθήκον μας να την επιδιώκουμε πρώτα και πάντα

Ποσοστά Επιδότησης

Τώρα, όσον αφορά τα ποσοστά επιχορήγησης:

το 50% αποτελεί το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης, το οποίο μπορεί να φτάσει το 60%, εάν η αίτηση προβλέπει ότι το κτίριο θα επιτύχει αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης Β+ (αντί για το κατώτατο όριο που είναι η κλάση Β) ή ριζική ανακαίνιση.
Ακόμη, η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει και στο 70%, εφόσον ισχύσουν συνδυαστικά και τα δύο παραπάνω. Τέλος, εφόσον η υλοποίηση των έργων γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), προστίθεται 10% bonus στο τελικό ποσοστό επιδότησης.

Όπως είπε και ο Υπουργός, ήδη από τις 23/2 όσοι έχουν κάνει δαπάνες για υπηρεσίες, για την προετοιμασία δηλαδή του φακέλου είναι επιλέξιμες, εφόσον υπαχθούν.

Η διαχείριση ενέργειας στα δημόσια κτίρια ξεκινά με τη δέσμευση της πολιτείας για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η εξοικονόμηση ενέργειας βελτιώνει τη ζωή μας και προστατεύει το περιβάλλον. Γι’ αυτό και είναι καθήκον μας να την επιδιώκουμε πρώτα και πάντα».

Πηγή: ΥΠΕΝ

Δείτε τις σχετικές Υπηρεσίες μας

Εγκατάσταση θέρμανσης

•Στην Greenbuilding έχουμε μεγάλη εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης.
•Η Greenbuilding θα εγκαταστήσει το σωστό σύστημα για το σπίτι, την οικογένειά σας και τον τρόπο ζωής σας. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης στην Αττική.
•Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς για να σας βοηθήσουμε να επιλέξτε σωστά την εγκατάσταση θέρμανσης του σπιτιού σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξοικονομώ 2021 για ενεργειακή αναβάθμιση στην Αθήνα.

Εξοικονομώ 2021 και ενεργειακή αναβάθμιση με επιδότηση έως 75%. Όπως και τα προηγούμενα προγράμματα Εξοικονομώ έτσι και το Εξοικονομώ 2021 επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση για κατοικίες - σπίτια μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα.

Εμείς στην Greenbuilding αναλαμβάνουμε τη μελέτη, την κατασκευή και το σύνολο των εργασιών του προγράμματος Εξοικονομώ 2021.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερμομόνωση με την Greenbuilding

•Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του γραφείου μας αναλαμβάνουν την λεπτομερή μελέτη για την θερμομόνωση του ακινήτου σας.
•Γίνεται πλήρης καταγραφή και αποτύπωση του χώρου, εκπονείται η σχετική μελέτη και προτείνεται η βέλτιστη λύση.
•Εξειδικευμένοι τεχνίτες υλοποιούν την μελέτη που έχουν εκπονήσει οι μηχανικοί μας.
•Όλες οι εργασίες που γίνονται επιβλέπονται από τους εργοδηγούς της Greenbuilding.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρώστε την Φόρμα του Εξοικονομώ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.