Παράταση εξετάσεων ενεργειακών επιθεωρητών άρθρο 33 / 4342

Παράταση εξετάσεων ενεργειακών επιθεωρητών Greenbuilding

Παράταση εξετάσεων ενεργειακών επιθεωρητών. Παρατάθηκε μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016 η υποχρεωτική εξέταση των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

Παράταση εξετάσεων ενεργειακών επιθεωρητών

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342 «Η προθεσμία του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174),παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016.Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.»

Ιστορικό χορήγησης προσωρινών αδειών σε μηχανικούς.

Θυμίζουμε ότι βασιζόμενη στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100 ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης προσωρινών αδειών σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) αλλά κα σε Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα απαιτούνταν πιστοποιημένη εμπειρία σε μελέτη/κατασκευή ή/και επίβλεψη ηλεκτομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και ενεργειακού σχεδιασμού/έλεγχου σε κτίρια.

Μετά την κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνταν οι οροί και τα τυπικά προσόντα οι μηχανικοί εγγράφονταν προσωρινά στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Αναφέρονταν επίσης στο διάταγμα ότι όσοι από τους ενεργειακούς επιθεωρητές επιθυμούσαν να λάβουν την οριστική αδεία του ενεργειακού επιθεωρητή θα έπρεπε να προσκομίσουν το πιστοποιητικό Επαρκούς Παρακολούθησης (εκπαίδευση) και το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης. Κατόπιν θα μπορούσαν γράφουν στους μόνιμους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Με μια σειρά νομοθετικών διατάξεων δόθηκε παράταση στους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές έως ότου δώσουν εξετάσεις και εγγραφούν οριστικά στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Με το Άρθρο 33 του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342 της 9 Νοεμβρίου 2015 δόθηκε παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών μέχρι 30 Ιουνιου 2016.

Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική (πλην εξαιρέσεων) για ενοικιάσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων άνω των 50 τ.μ. Έτσι ήταν και παραμένει υποχρεωτική η έκδοση του. Στις ενοικιάσεις όμως ήταν δυνατόν να προχωρήσει η μίσθωση του ακινήτου χωρίς να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός ασφάλειας του ενεργειακού πιστοποιητικού. Πλέον και μετά την ψήφιση του νόμου 4342 θα πρέπει να ο συμβολαιογράφος ή ο μισθωτής να αναγράφει τα στοιχεία του ΠΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα «Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).»

Πηγή

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter της Greenbuilding και ενημερωθείτε για την Κατασκευή και Ανακαίνιση του σπιτιού σας! Μάθετε τα Νέα πρώτοι για τρέχοντα θέματα όπως το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και την τακτοποίηση αυθαιρέτων.