Δασικά Αυθαίρετα τι γίνεται με τα πρόστιμα;

Στον αέρα χιλιάδες ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων – Τι ισχύει σήμερα τον Φεβρουάριο 2019 με τα πρόστιμα. Παρότι έχει βρεθεί η πλατφόρμα για τον συμψηφισμό των προστίμων, χιλιάδες ιδιοκτησίες τίθενται σε κίνδυνο.

Δασικά αυθαίρετα

Δασικά αυθαίρετα: Στον αέρα χιλιάδες ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων - Τι ισχύει με τα πρόστιμα
Παρότι έχει βρεθεί η πλατφόρμα για τον συμψηφισμό των προστίμων, χιλιάδες ιδιοκτησίες τίθενται σε κίνδυνο.
Τον συμψηφισμό των προστίμων τα οποία έχουν πληρωθεί από πολίτες για αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες είχαν υπαχθεί στους νόμους «τακτοποίησης» µε τα δασικά πρόστιμα που προβλέπει το σχέδιο νόµου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις οικιστικές πυκνώσεις αναμένεται να εξετάσει η ηγεσία του υπουργείου. Αν και οι νόμοι περί αυθαιρέτων εξαιρούσαν από την «τακτοποίηση» τα κτίσματα που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, πολλοί ήταν οι αυθαιρετούχοι που κατέθεσαν αιτήματα υπαγωγής προκειμένου να τα σώσουν µε τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχε επίσημη γνωμάτευση εξαιτίας της έλλειψης δασικών χαρτών.

Ως αποτέλεσμα πολλές ιδιοκτησίες έχουν υπαχθεί στους νόμους, µε τους ιδιοκτήτες τους να έχουν πληρώσει έως τώρα υψηλά πρόστιμα και να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι µε την πληρωμή νέων προστίμων χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης των ακινήτων, δεδομένου ότι οι εκτάσεις είναι δασικές και πρέπει να υπαχθούν και στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τις οικιστικές πυκνώσεις. Το αίτημα αυτό έφτασε εγγράφως στο αρμόδιο υπουργείο µε υπόμνημα του δηµάρχου Ραφήνας Ευάγγελου Μπουρνού, μετά το τέλος της διαβούλευσης του νομοσχεδίου.

Συνολική λύση για τα Δασικά αυθαίρετα.
Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική ηγεσία δεν θα εξετάσει περιπτωσιολογικά το ζήτημα, όπως επισημαίνει στο «Έθνος» ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, αλλά θα επιδιώξει να δώσει μια συνολική λύση. Φαίνεται, πάντως, ότι αφήνει ανοιχτό αυτό το ζήτημα: «Το αίτημα αυτό έφτασε πριν από λίγες ημέρες και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου και µε τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν οι νόμοι για τη δόμηση. Σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξουμε μια λύση συνολική, αφού πρώτα αποσαφηνίσουµε τη λογιστική διάσταση του θέματος, δεδομένου ότι τα χρήματα από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων μπαίνουν σε διαφορετικό σύστημα εσόδων και εγγραφών, και δεν γνωρίζω αν αυτό είναι εφικτό».

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που διαβιούν στην πλέον χαρακτηριστική περιοχή µε αυθαίρετα, τα Περιβολάκια Ραφήνας, όπου υπάρχουν δέκα οικισμοί, ανήκουν σε αυτήν την περίπτωση: «Οι οικισμοί µας έχουν περίπου 4.000 µόνιμους κατοίκους και πάνω από 1.000 σπίτια. Δεκαετίες μετά εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στον αέρα και ας έχουµε δρόµους, δύο ενορίες µε ΦΕΚ, κοινωφελή δίκτυα, πληρώνουµε ΕΝΦΙΑ και πολλά από τα ακίνητα έχουν τακτοποιηθεί µε τους νόµους περί αυθαιρέτων» σηµειώνει ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αντώνης Τζιτζικαλάκης. «Περίπου τα µισά σπίτια έχουν υπαχθεί στους νόµους για τα αυθαίρετα και οι ιδιοκτήτες πληρώνουν πρόστιµα. Ποτέ δεν υπήρχε έλεγχος των δηλώσεων που υποβάλλονταν από τους µηχανικούς» λέει ο κ. Μπουρνούς. Στο υπόµνηµα που έχει κατατεθεί, µάλιστα, επισηµαίνουν πως τώρα «από τους ιδιοκτήτες ζητείται να ξανακαταβάλουν ποσά για το ίδιο ζήτηµα χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα µεταβίβασης της περιουσίας τους, και ενώ κατά την περίοδο υπαγωγής των ακινήτων σε προηγούµενους νόµους δεν είχαν γίνει ανάρτηση και κύρωση δασικών χαρτών, ώστε να τεκµαίρεται λανθασµένη υπαγωγή στο κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο».

Η διαβούλευση
Γεγονός είναι, πάντως, ότι το ελληνικό παράδοξο µε τα αυθαίρετα εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς, όπως σηµειώνεται σε σχόλιο της διαβούλευσης του νοµοσχεδίου, «κατά το εθνικό κτηµατολόγιο έχουµε ιδιοκτησία, κατά το νοµοσχέδιο που αναρτήσατε για διαβούλευση δεν έχουµε. Οι διαδικασίες απόκτησης ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, έχουν διεκπεραιωθεί µέσα από σειρά ενεργειών δηµοσίων υπηρεσιών και λειτουργών, και για τα κτίσµατά µας πληρώνουµε ΕΝΦΙΑ. Κατά προηγούµενους νόµους νοµιµοποιούµε αυθαιρεσίες ιδιοκτησιών µας σε µη δασικές περιοχές και πληρώνουµε αδρά γι’ αυτές. Κατά το παρόν σχέδιο νόµου καλούµαστε να αποδεχθούµε ότι καταπατήσαµε και χτίσαµε σε ιδιοκτησίες του ∆ηµοσίου, και για να τα διατηρήσουµε πρέπει να ξαναπληρώσουµε».

Αυτήν την περίοδο, πάντως, εξετάζονται τόσο τα σχόλια που αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νοµοσχεδίου, τα οποία δεν ήταν πολλά, όσο και έγγραφα που κατατίθενται εκπρόθεσµα, όπως το υπόµνηµα του ∆ήµου Ραφήνας. Εως το τέλος της επόµενης εβδοµάδας αναµένεται να έχει υποβληθεί η εισήγηση των νοµικών στον αναπληρωτή υπουργό Σωκράτη Φάµελλο, καθώς στόχος είναι το νοµοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή µέχρι το τέλος του µήνα.

Αυτό που έχει καταστεί σαφές µέχρι τώρα είναι το γεγονός ότι σε ποσοστό περίπου 85% οι εκτάσεις που δηλώθηκαν από τους δήµους ως οικιστικές πυκνώσεις δεν είναι δασικές και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να υπαχθούν στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Από το υπόλοιπο 15% θα αφαιρεθούν περιπτώσεις που ενδεχοµένως βρίσκονται σε προστατευόµενες περιοχές, (Natura 2000, Ramsar κ.λπ.) ή αναδασωτέες ώστε να αποµείνουν οι οικιστικές πυκνώσεις, για τις οποίες θα ισχύσει η αναστολή κατεδάφισης.

Οι διορίες και οι κυρώσεις που προβλέπει το νοµοσχέδιο
Προσφέρεται η δυνατότητα προσωρινής «τακτοποίησης» έως και για 40 χρόνια µέσω της πληρωµής προστίµων έως και σε 100 δόσεις, µε εκπτώσεις στην περίπτωση της πρώτης κατοικίας ή της εφάπαξ αποπληρωµής. Οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων σε οικιστικές πυκνώσεις έχουν διορία δύο ετών προκειµένου να υπαχθούν στον νόµο και να επιτύχουν αναστολή κατεδαφίσεων και διοικητικών κυρώσεων, αλλά δεν έχουν δυνατότητα µεταβίβασης του ακινήτου, δεδοµένου ότι η περιοχή δεν αποχαρακτηρίζεται.

Το νοµοσχέδιο προβλέπει αναστολή κατεδαφίσεων και λοιπών κυρώσεων για 40 χρόνια για όσα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας έχουν αναγερθεί πριν τις 11 Ιουνίου 1975 και για 25 χρόνια για όσα έχουν αναγερθεί µετά την 11η Ιουνίου 1975 και µέχρι την 28η Ιουλίου 2011.

Ο υπολογισµός του προστίµου γίνεται βάσει αλγορίθµου µε τον συνυπολογισµό µεταβλητών (τιµή πλησιέστερης ζώνης, επιφάνεια κτιρίου, παλαιότητα κ.λπ.), στις οποίες προστίθεται σταθερό ποσό 1.000 ευρώ. Ετσι, στην περίπτωση κτιρίου 100 τ.µ. µε τιµή ζώνης 2.000 ευρώ/τ.µ., το πρόστιµο που θα αναλογεί ανέρχεται σε 19.950 για ακίνητα προ του 1975, 37.500 για ακίνητα προ του 2003 και σε 72.600 για ακίνητα έως το 2011.

Πηγή: Έθνος

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.