Ανακαινίζω - Νοικιάζω

Ανακαινίζω Νοικιάζω

Το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω επιδοτεί εργασίες ανακαίνισης για κλειστά σπίτια που πλέον θα ενοικιαστούν.

Όπως γνωρίζουμε υπάρχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Πάρα πολύς κόσμος δε βρίσκει διαμερίσματα για να μείνει. Με το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω γίνεται ένα βήμα για την ανακαίνιση κλειστών και αδιάθετων ακινήτων με σκοπό την ενοικίαση. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί εργασίες και δαπάνες επισκευής και ανακαίνισης των ακινήτων με σκοπό να ενοικιαστούν.

 

 

Ανακαινίζω Νοικιάζω τα  Βασικά

  • Οι ιδιοκτήτες που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχουν την κυριότητα ή και την επικαρπία του σπιτιού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
  • Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 100 τετραγωνικά και θα πρέπει να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.
  • Το φορολογητέο οικογενειακό πραγματικό η τεκμαρτό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 € ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 300.000 €
  • Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ούτε να είναι μισθωμένο εδώ θα πρέπει να δηλώνεται κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει την φορολογική δήλωση για τα τρία τελευταία χρόνια.
  • Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν λάβει επιδότηση για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαινίσεις σε ακίνητο τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν θα πρέπει να έχουν ενταχθεί σε κανένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για οποιοδήποτε ακίνητο τους.
  • Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό επιδοτούνται για τις δαπάνες επισκευής και ανακαίνισης στο ακίνητο τους αξίας μέχρι 10.000 € Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα υλικά αλλά και οι εργασίες.
  • Η επιδότηση φτάνει στο 40% σε τιμολόγια τα οποία εξοφλούνται ηλεκτρονικά.
  • Βασική προϋπόθεση είναι ότι μετά την ανακαίνιση ιδιοκτήτες του ακινήτου θα προχωρήσουν σε μίσθωση του ακινήτου για διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος δεν ξεπερνάει για το σύνολο της χώρας τα 50 εκατομμύρια € και βαραίνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Γενικά περί ανακαίνισης

Η ανακαίνιση και όλες οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται, έχουν ένα σημαντικό κόστος. Το πρόγραμμα αυτό σίγουρα θα μπορέσει να καλύψει εργασίες οι οποίες είναι μικρής κλίμακας, όπως κάποια επιδιόρθωση στα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και κάποιο βάψιμο. Αυτό είναι ένα λογικό ποσό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ήπια ανακαίνιση σε ένα μέσο σπίτι. Περαιτέρω εργασίες που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση ή και μια ολική ανακαίνιση του σπιτιού πολύ δύσκολα θα καλυφθούν με τον προϋπολογισμό του  ανακαινίζω.

 

 

Τα ημερομίσθια αλλά και τα υλικά έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια. Τα προγράμματα Εξοικονομώ που βγαίνουν κάθε χρόνο σίγουρα καλύπτουν πολύ περισσότερες εργασίες αλλά συνήθως αυτά θα βλέπουμε να γίνονται σε σπίτια που ιδιοκατοικούνται. Σπάνια θα μπει κάποιος σε Εξοικονομώ για σπίτι το οποίο νοικιάζει. Το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα Ανακαινίζω Ενοικιάζω σίγουρα θα είναι πολύ βοηθητικό και ιδιαίτερα σε ανακαινίσεις οι οποίες είναι μικρής κλίμακας και ανακαινίσεις οι οποίες είναι σε σπίτια με μικρά λίγα τετραγωνικά μέτρα.

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.