Αύξηση των οικοδομικών αδειών τον Μάρτιο 2022

Αύξηση των οικοδομικών αδειών και της δραστηριότητας τον Μάρτιο του 2022 κατά 2,8% σε σχέση με το Μάρτιο του 2021.  Έχουν αυξηθεί συνολικά οι οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σε όλη στην Ελλάδα κατά 2,8%.

Αύξηση οικοδομικών αδειών τον Μάρτιο 2022

Κάποιες περιφέρειες της χώρας έχουν αυξήσεις στην έκδοση της οικοδομικής των αδειών, ενώ κάποιες περιφέρειες έχουν μείωση. Μεγαλύτερη αύξηση σε οικοδομικές άδειες παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην Κρήτη.

Αύξηση οικοδομικών αδειών τον Μάρτιο 2022

Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα 2,8%, μία μεταβολή θετική. Αν όμως το δούμε αυτό σε επιφάνεια η οποία είναι να κατασκευασθεί βλέπουμε ότι συνολικά υπάρχει μείωση στην επιφάνεια 19,6%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στο βόρειο Αιγαίο ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στα τετραγωνικά παρατηρείται στην Αττική.

Άρα ενώ εδώ έχουμε ένα πολύ καλό στοιχείο το οποίο είναι η αύξηση των οικοδομικών αδειών με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενέργεια και γενικότερα στην οικονομία, βλέπουμε αντίστοιχα μείωση μεγάλη στην επιφάνεια των τετραγωνικών μέτρων. Η  επιφάνεια των τετραγωνικών μέτρων είναι αυτή όμως η οποία έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, διότι αυτή είναι το σημαντικό μετρ0 για την αγορά. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένας χαμένος τζίρος μόνο για το συγκεκριμένο μήνα της τάξεως των 150 με 180 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την κατασκευή θα λείψουν από την αγορά Και σίγουρα θα είναι και μειωμένα και τα κρατικά έσοδα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μάρτιος 2022

Βλέπουμε αντίστοιχα μείωση μεγάλη στην επιφάνεια των τετραγωνικών μέτρων.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα οριστικά στοιχεία, για τον μήνα Μάρτιο 2022, της Έρευνας
Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Μάρτιο 2022, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.002 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 383.294 m2 επιφάνειας και 1.736.622 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 19,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 16,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021(Πίνακας 1).

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθαν σε 1.990 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 382.013 m2 επιφάνειας και 1.731.496 m3 όγκου,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 15,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (Πίνακας 2).

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάρτιο 2022, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.281 m2 επιφάνειας και 5.126 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάρτιο 2022, είναι 0,3%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2021 έως τον Μάρτιο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 24.307 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.087.097 m2 επιφάνειας και 25.955.636 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 24,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 39,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 39,4% στον όγκο (Πίνακας 3).

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2021 - Μαρτίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 24,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 42,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 43,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,1%.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 6,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 2,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 7,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2021 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 5,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 (Πίνακας 6).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Υπηρεσίες Greenbuilding

Άδεια Μικρής Κλίμακας 4495 σε Ανακαινίσεις και Κατασκευές

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που στις ανακαινίσεις χρειάζεται Άδεια Μικρής Κλίμακας. Η λήψη της άδειας:Διασφαλίζει την σωστή και απρόσκοπτη ροή των εργασιών.Προφυλάσσει από καταγγελίες.Διασφαλίζει τα απαραίτητα ημερομίσθια στο ΙΚΑ.

Οι πιο συνηθισμένες εργασίες που χρειάζονται Άδεια Μικρής Κλίμακας στην ανακαίνιση ενός διαμερίσματος είναι:Εργασίες με χρίση σκαλωσιάς.Γκρέμισμα εσωτερικών τοίχων.Επενδύσεις όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Πώς πραγματικά έχετε φανταστεί το σπίτι σας; την επιχείρηση σας;
Θέλετε να μένετε στο σπίτι που ονειρεύεστε;

Οικοδομική άδεια, Σοβαρά και Αξιόπιστα. Για τις οικογένειες για τους επαγγελματίες και τις εταιρείες. Greenbuilding για ένα καλύτερο σύστημα έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες Project Management και Επίβλεψη κατασκευών

Project Management και Επίβλεψη κατασκευών.Επίβλεψη κατασκευών από την Greenbuilding.

Σας καθοδηγούμε αναλαμβάνοντας το Project Management του εργου σας. Με την Greenbuilding θα ολοκληρώσετε το έργο σας έγκαιρα, εντός του προϋπολογισμού και με όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ποιότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Εγγραφείτε στο Blog μας.

Ενημέρωση για Κατασκευή, Ανακαίνιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας.