Ζητείται αρχιτέκτονας - Θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Ζητείται αρχιτέκτονας – Θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού:

Σχεδιασμός νέων κατασκευών, μετατροπών, επεκτάσεων ή έργων αποκατάστασης. Μελέτη και εκπόνηση σχεδίων σε συνεργασία με τους πελάτες για το καλύτερο αποτέλεσμα από πλευράς αισθητικής αλλά και λειτουργικότητας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού – Μέλος ΤΕΕ
 • Διάθεση για δουλειά, συνεργασία και συμμετοχή σε θέματα τακτοποίησης αυθαίρετων.
 • Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων + 3D
 • Καλή αίσθηση του σχεδιασμού

Καθήκοντα εργασίας Αρχιτέκτονα Μηχανικού:

 • Συνάντηση με πελάτες για τους στόχους του έργου, τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό
 • Ευθύνη για να εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας
 • Ευθύνη για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας
 • Προετοιμασία και παρουσίαση προτάσεων σχεδιασμού.
 • Μελέτη κατασκευαστικών σχεδίων νέων κτιρίων, ανακαινίσεων ή αποκαταστάσεων
 • Επικοινωνία με εργολάβους.
 • Έλεγχος και μελέτη βάση κανονισμών και νομοθεσίας
 • Δημιουργία λεπτομερών σχεδίων και προδιαγραφών για αρχιτεκτονικά έργα
 • Καθορισμός των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή έργων
 • Εργασία με λογισμικό σχεδιασμού με υπολογιστή για τη δημιουργία σχεδίων 3D
 • Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
 • Συντονισμός των εργασιών
 • Επίβλεψη της κατασκευής ώστε να διασφαλιστεί ότι τα έργα πληρούν τις προθεσμίες, τον προϋπολογισμό και τηρούν το αρχικό σχεδιασμό
 • Επίσκεψη σε εργοτάξια
 • Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή
 • Συμμετοχή στη διαχείριση έργων σε όλη την κατασκευή

Θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού Δεξιότητες και Προσόντα:

 • Εξαιρετικές δεξιότητες οπτικοποίησης.
 • Κατανόηση των Τεχνολογιών Κατασκευών.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια; Σχετικές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας 3D.  Γνώση των κανονισμών των κτιρίων.
 • Μέλος ΤΕΕ.
 • Υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας.
 • Ικανότητα να δουλεύει καλά υπό πίεση.
 • Δυνατότητα να δουλεύει καλά και να διαχειρίζεται ομάδες.
 • Δεξιότητες Project management